Hoppa till huvudinnehåll Logopederna Logga in Bli medlem

Datum:

28 maj

Tid:

13:30 - 15:00

Plats:

Digitalt

Typ:

Nätverksträff

Kontakt

Nätverksträff för logopeder inom barn- och ungdomshabilitering

Det nystartade nationella nätverket för logopeder inom barn- och ungdomshabilitering anordnar sin andra nätverksträff den 28 maj. Fokusämne för nätverksträffen är målsättning.

Gruppdiskussioner kring hur man arbetar med målsättning. Om någon gärna vill berätta för hela gruppen om hur ni arbetar med målsättning på sin arbetsplats, får ni gärna höra av er till sammankallande.

Till hösten kommer Socialstyrelsen att satsa på habiliteringen och man är intresserad av att veta mer om habiliteringens insatser vid språkstörning. Det är också en fråga som kommer att dryftas på nätverksträffen. 

Om du inte nåtts av inbjudan och Teamslänk, kontakta Lovisa Verner

Planera in höstens nätverksträff den 2 september redan nu!