Hoppa till huvudinnehåll Logopederna Logga in Bli medlem

Hjälp äldre att äta säkert!

Publicerad: 2024-06-14 15:05

Det är av yttersta vikt att Västerbottens kommuner skyndsamt tar tag i att utreda och anställa logopeder inom äldreomsorgen, skriver Logopedförbundet Västerbotten och Afasiföreningen Västerbotten i tidningen Västerbottningen.

Lokalföreningen i Västerbotten och Afasiföreningen påtalar bland annat att förekomsten av sväljsvårigheter på vårdboenden är kan vara så hög som över 80 procent och man nämner även att den vanligaste dödsorsaken hos demenssjuka är lunginflammation orsakad av felsväljningar.

En logoped kan bidra med en bedömning av sväljfunktionen och ge råd gällande konsistensanpassning, kompenserande strategier samt träningsprogram som i vissa fall kan förbättra sväljfunktionen. Därför vill Logopedförbundet Västerbotten och Afasiföreningen Västerbotten se en satsning på logopeder inom äldreomsorgen.