Hoppa till huvudinnehåll Logopederna Logga in Bli medlem

ESLA Academic Research Network

Publicerad: 2024-05-15 14:04

ESLA:s akademiska forskningsnätverk syftar till att ökad kunskap och förståelse för olika typer av kommunikationsstörningar genom samverkande och innovativ forskning. Målsättningen är att förbättra livet för individer som drabbas av kommunikationsstörningar, förbättra kvaliteten på klinisk praxis och att bidra till forskningsområdet.

För att bli medlem i ESLA:s forskningsnätverk krävs relevant bakgrund, såsom doktorsexamen inom logopedi eller relaterade ämnesområden samt ett aktivt forskningsengagemang, demonstrerat genom exempelvis vetenskapliga publikationer och medverkan i forskningsprojekt. Personer med masterexamen och forskningserfarenhet kan också vara aktuella. 

Dokumenterad erfarenhet av interdisciplinära forskningsprojekt är också meriterande, liksom erfarenhet av att utforma kliniska riktlinjer, att granska vetenskapliga artiklar och/eller olika former av påverkansarbete. 

ESLA:s forskningsnätverk

ESLA:s akademiska forskningsnätverk syftar till att ökad kunskap och förståelse för olika typer av kommunikationsstörningar genom samverkande och innovativ forskning. 

Läs mer om forskningsnätverket!

ESLA Academic Research Network