Just nu kan det vara svårt att nå oss via telefon på grund av tekniska problem. Kommer du inte fram, mejla oss på kansli@srat.se så återkommer vi så snart vi kan!
Hoppa till huvudinnehåll Logopederna Logga in Bli medlem

Logopedförbundet välkomnar ny utredning om elevhälsan

Publicerad: 2024-03-14 22:54

Nu tillsätts en utredning om att förbättra elevhälsan mot bakgrund av att dagens elevhälsa inte räcker till. Detta meddelade regeringen den 12 mars.

Stärka elevhälsans vårduppdrag

Bakgrunden till utredningen är bland annat att relevanta stödinsatser ofta sätts in alldeles för sent. Man anser också att elevhälsans nuvarande utformning gör att den har för ensidigt fokus på övergripande specialpedagogiska frågor vilket kan leda till att elever som lider av fysisk och psykisk ohälsa inte alltid fångas upp. Nu vill man undersöka hur man kan stärka elevhälsans vårduppdrag och bryta ut den specialpedagogiska kompetensen från elevhälsan. 

Elevhälsogaranti

En ny elevhälsogaranti ska dessutom säkerställa likvärdig tillgång till elevhälsa. I dagsläget hänger elevernas tillgång till god elevhälsa alltför mycket ihop med hur huvudmännen väljer att prioritera. Elevhälsogarantin ska bland annat reglera vilka yrkeskategorier som ska finnas på skolan och hur ofta de ska vara på plats. Här öppnar sig alltså en viktig möjlighet för logopeder att få en tydligare och mer reglerad roll som profession i elevhälsan, en viktig fokusfråga för Logopedförbundet sedan lång tid tillbaka.

Logopedförbundets ordförande Kerstin Wiström välkomnar utredningen.

-Tillgången till logoped i skolan är otroligt ojämlik över landet och många sitter på osäkra tjänster. Det rimmar illa med ambitionen att tillhandahålla en jämlik, hållbar och personcentrerad skola och vård, säger Wiström. 

Öppning för logopeder i elevhälsan!

.Socialminister Jakob Forssmed uttrycker att yrkeskategorier som arbetsterapeuter, logopeder och fysioterapeuter kan ha särskild kompetens som passar väl in i elevhälsans arbete och kan stödja elever utifrån deras behov och förutsättningar.

-Direktiven pekar på att man nu vill titta på elevhälsan mer djupgående och ur ett behovsperspektiv. Skolvärlden är medveten om att det språkliga stödet är avgörande för att många elever ska klara skolan, och det är därför vi logopeder växer som vi gör inom elevhälsan. Vi har omkring 350 logopeder som arbetar i skolan, en tillräckligt stor grupp för att man måste ta hänsyn till oss vid reglering, säger Kerstin Wiström, Logopedförbundet. 

Regeringen tillsätter ny utredning för att förbättra elevhälsan

Nyhet