Hoppa till huvudinnehåll Logopederna Logga in Bli medlem

Debatt: Avsaknad av logopeder leder till onödigt lidande hos äldre

Publicerad: 2024-01-30 14:50

Lokalföreningen Logopedförbundet Jämtland-Härjedalen påtalar behovet av logopeder inom kommunal hemsjukvård eller kommunal äldreomsorg i Jämtland och Härjedalen.

I en debattartikel beskriver Sara Moritz, ordförande i lokalföreningen Logopedförbundet Jämtland-Härjedalen, de allvarliga konsekvenserna av obehandlade ät- och sväljsvårigheter.  En stor grupp människor riskerar att lida i onödan trots att hjälp och stöd från logopeder skulle kunna erbjudas.

Logopeder kan via direkta insatser såsom träning med personer med ät- och sväljsvårigheter skapa förutsättningar för att kunna inta mat och dryck på ett säkert sätt. Logopeder kan också handleda personalgrupper och närstående kring vad man bör uppmärksamma i måltidssituation och hur en måltid kan anpassas för en person med ät- och sväljsvårigheter.

Logopedförbundet Jämtland-Härjedalen, Östersundsposten (2024)

Logopedförbundet Jämtland-Härjedalen poängterar att logopeder redan idag finns anställda i många kommuner, exempelvis inom central elevhälsa. Nu vill man se att politikerna i Jämtlands och Härjedals kommuner tittar närmare på möjligheten att anställa logopeder inom äldreomsorg för att därmed öka hälsa och livskvalitet hos många äldre.

Debatt