Alla Sveriges tandhygienisters yrkesförening inom Saco

Läs senaste tidningen

Idag fredag landar ett rykande färskt nummer av TandhygienistTidningen i din brevlåda. Här kan du bland annat läsa om nystarten av tandhygienistutbildningen på Malmö universitet och mer om vad som hände på TandhygienistDagarna i Karlstad. 

Ta en stund och njut av din yrkeskårs egen tidning! Som vanligt vill vi gärna höra vad du tycker och om du har nyhetstips. Nästa tidning kommer ut den 22 september.

Glad sommar!

Nationellt riskbedömningssystem i tandvården

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att bedöma förutsättningarna för ett införande av en nationell modell för riskbedömning inom tandvården. I Socialstyrelsens riktlinjer för tandvård 2022 konstateras att tandvården behöver arbeta mer systematiskt med att bedöma risker för sjukdomar i munnen.

För lite tid eller för mycket att göra?

Vi lever i en kultur som är besatt av produktivitet. Vi slukar böcker om, "How to get things done". Och vi normaliserar hustle-kultur och ser vila som något man måste förtjäna. 

 

 

Platsannonser

20 februari 2023, 10:59

Söker du personal? Passa på nu!