Alla Sveriges tandhygienisters yrkesförening inom Saco

Läs senaste tidningen

Här kan du läsa mer om hur det var på Tandhygienistdagarna i Linköping, möta Malin Ingvarsson på Folktandvården Kronoberg – tandhygienisten som tycker att tandvården behöver synas mer ute på skolorna. Du hittar även läsning om vad som gäller för tandvården om krisen kommer.

Ta en stund och njut av din yrkeskårs egen tidning! Som vanligt vill vi gärna höra vad du tycker och om du har nyhetstips. Nästa tidning kommer ut den 11 november. 

Svårt och känsligt – cancerprevention i primärvården

Tre av tio cancerfall i Sverige kan förebyggas med hälsosamma levnadsvanor. Finns tid, kunskap och vilja att prata om levnadsvanor i primärvården?

 

 

Tandsköterskor har utbildat sig till tandhygienister

I januari examinerades sju nya tandhygienister på Hälsohögskolan Jönköping. Alla hade tidigare arbetat som tandsköterskor, och utbildningen skedde på uppdrag av Folktandvården i Uppsala och Folktandvården i Gävleborg.

Platsannonser

19 september 2022, 09:58

Tandhygienist sökes till Bergströms Tandvård i Mölndal

16 september 2022, 14:44

Sökes till Norge: Assistant professor Dental Hygienist

20 april 2022, 10:59

Söker du personal? Passa på nu!