Alla Sveriges tandhygienisters yrkesförening inom Saco

Läs senaste tidningen

Här kan du läsa om hur det var på Tandhygienistdagarna i Linköping, träffa en av de första tandhygienisterna på väg mot en specialisering, Sara Hed Rann, och möta tandhygienist Marie Lindgard som verkar i samverkansprojektet ”Tillsammans för en trygg start” vid Araby familjecenter i Växjö. 

Ta en stund och njut av din yrkeskårs egen tidning! Som vanligt vill vi gärna höra vad du tycker och om du har nyhetstips. Nästa tidning kommer ut den 23 september. 

Svårt och känsligt – cancerprevention i primärvården

Tre av tio cancerfall i Sverige kan förebyggas med hälsosamma levnadsvanor. Finns tid, kunskap och vilja att prata om levnadsvanor i primärvården?

 

 

Tandsköterskor har utbildat sig till tandhygienister

I januari examinerades sju nya tandhygienister på Hälsohögskolan Jönköping. Alla hade tidigare arbetat som tandsköterskor, och utbildningen skedde på uppdrag av Folktandvården i Uppsala och Folktandvården i Gävleborg.

Platsannonser

31 maj 2022, 10:05

Tandhygienist sökes till privat klinik i Alingsås

20 april 2022, 10:59

Söker du personal? Passa på nu!