Alla Sveriges tandhygienisters yrkesförening inom Saco

Läs senaste tidningen

I detta nummer möter du bland andra Ulrika Sjöholm och Emma Wykman på Folktandvården Nyckeln i Nyköping som möttes i Folktandvården Sörmlands introduktionsprogram. – Tidigare kunde vi se att alltför många nya medarbetare slutade efter en kortare tid hos oss. Det problemet upplever vi inte längre, säger Ulrika Sjöholm.

I detta nummer av TandhygienistTidningen kan du även läsa om hur långt man kommit med en specialiseringsordning för tandhygienister och mycket annat!

Ta en stund och njut av din yrkeskårs egen tidning! Som vanligt vill vi gärna höra vad du tycker och om du har nyhetstips. Nästa tidning kommer ut den 3 juni. 

Uppmärksamma, åtgärda och följa upp

Identifiera en vana som ohälsosam, ge enkla råd och lotsa vidare. Det ska all vårdpersonal med självständig patientkontakt kunna. Inte minst i tandvården. Det framgår av ett nytt nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor.

Projektet jämlik munhälsa hos barn

 En ny satsning ska ge äldre i hela landet en bättre och mer jämlik tandvård. I december startade arbetet i den nationella arbetsgruppen för äldres munhälsa. Bland dem som deltar finns tandhygienisten Jessica Friberg från Folktandvården i Region Dalarna som länge arbetat med att stärka tandvården för äldre.

Platsannonser

02 maj 2022, 01:00

TePe Nordic AB söker nu Säljrepresentant för region öst

06 april 2022, 14:05

Avdelningschef för avdelningen odontologi och oral hälsa

16 mars 2022, 10:22

Universitetsadjunkt oral hälsa sökes