Akademiker i samhällsbärande professioner

Medlemsansökan
Member application

Detta är en medlemsansökan för SRAT och alla medlemsföreningar. / This is a membership application for SRAT and all member associations.

Om mig

Vi rekommenderar att du anger din privata e-post då facklig information lämpar sig bäst till den adressen. / We recommend that you enter your private e-mail as information from a union is best suited to that address.