Akademiker i samhällsbärande professioner

Medlemsavgifter
Trafik och Järnväg - TJ

Gäller från 1 januari 2020.

Ordinarie avgift: 240 kronor/månad

Halv avgift: 140 kronor/månad

Arbetssökande: 155 kronor/månad

Föräldraledig/långtidssjukskriven: 190 kronor/månad

Pensionär/passiv*: 30 kronor/månad - per halvår via autogiro eller per kvartal på e-faktura/faktura.

* Medlemskategori som inte omfattas av de två försäkringarna SRAT HälsoSkydd och SRAT Inkomstförsäkring.

Alla som blir nya medlemmar före 31 december 2022 får de tre första månaderna gratis.

Kontakta SRATs kansli för mer information om regler för avgiftsnedsättning vid deltidsanställning, föräldraledighet, långvarig sjukskrivning eller pension.

Det finns även möjlighet till dubbelanslutning med några av Saco-förbunden.

Så här betalar du din medlemsavgift

Vi rekommenderar att du betalar via autogiro. Då dras medlemsavgiften från ditt konto i efterskott, i slutet av varje månad. Du tecknar autogiro genom att logga in på din egen internetbank via datorn och under avdelningen Anslut autogiro välja ”Trafik och Järnväg” som betalningsmottagare.

I annat fall faktureras du kvartalsvis i förskott. Du kan välja att betala via e-faktura genom att logga in i din egen internetbank och under avdelningen Anslut e-faktura välja "SRAT" som betalningsmottagare.