Akademiker i samhällsbärande professioner

För dig som är pensionär

Kontakta SRAT och meddela oss när det är dags för dig som är medlem att gå i pension

Äldre man och kvinna läser i tidning tillsammans

Du som helt går i avtals- eller ålderspension kan kvarstå som medlem i SRAT till starkt reducerad medlemsavgift. Ett vanligt skäl till att man vill stå kvar som medlem i samband med pensionen är praktiska frågor som kan uppstå i relationen till din arbetsgivare.

Ett annat vanligt skäl till att man vill kvarstå är att man vill behålla grupplivförsäkringar - övergår i seniorförsäkring - som man har tecknat (som upphör vid utträde). Många vill också fortsätta att läsa de tidningar och annan information som ingår i medlemskapet, exempelvis Essens, Jordemodern,  TandhygienistTidningen, Logopeden och Flygteknikerns Värld.

En annan förmån är att du kan upprätta privata avtal (gåvoavtal, testamente etc) genom vår samarbetspartner Lexly.

Du måste själv meddela när du går i pension - kontakta SRATs kansli så ordnar vi överföringen till pensionärsmedlemskap.

65 år och äldre och fortsätter att jobba, läs här

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se