En del av SRAT

Nationella nätverket för ät- och sväljsvårigheter

Här samlar vi resurser framtagna av de olika arbetsgrupperna inom det nationella nätverket för ät- och sväljsvårigheter. Sidan är under uppbyggnad.


 

Nationellt nätverk barn/ungdomar med ätsvårigheter, BARNÄT

Kontaktperson: Mariana Mejer 


 Instrumentell bedömning

Kontakt: Lizette Norin

Pågående arbete  med att ta fram riktlinje för flexibel endoskopisk undersökning av sväljning (FUS). Riktlinjen ska innehålla information om FUS- metoden samt upplägg för träning och kompetens. Dokumentet ska dels vara ett stöd för verksamheter som vill starta upp en FUS-mottagning, dels sätta en standard för upplärning på metoden.  Arbetet i gruppen består av arbetsgruppsträffar varannan månad på distans samt 1-2 fysiska träffar/år. Däremellan arbete i gemensamma dokument.


Konsistensgruppen

Kontakt: sweden@iddsi.net  (använd denna adress för frågor kring IDDSI)

Översättning av International Dysphagia Diet Standardisation Initiative, ramverk och testmetoder. 

Måttgruppen

Kontakt: Kerstin Johansson


Trakeostomigruppen


 Logopediska insatser inom intensivvården, webbinarium del 1

Logopediska insatser inom intensivvården, webbinarium del 2

Poster om logopediska insatser inom intensivvården

Infografik om logopedens roll på IVA