En del av SRAT

Nationella dysfaginätverket

Här samlar vi resurser framtagna av de olika arbetsgrupperna inom det nationella dysfaginätverket.

Konsistensgruppen

Översättning av International Dysphagia Diet Standardisation Initiative, ramverk och testmetoder. 

 

Trakeostomigruppen

Logopediska insatser inom intensivvården, webbinarium del 1

Logopediska insatser inom intensivvården, webbinarium del 2

Poster om logopediska insatser inom intensivvården

Infografik om logopedens roll på IVA