Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Föreningen

Svenska Logopedförbundet organiserar den svenska logopedkåren och har cirka 2 300 medlemmar.

Sedan 2015 är Svenska Logopedförbundet en delförening i fackförbundet SRAT, som i sin tur är en del av Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Svenska Logopedförbundet består av ett ökande antal lokalföreningar samt en central förbundsstyrelse.

Vi arbetar för:

  • ökad kunskap i samhället kring logopeders kompetens
  • utvidgning av logopeders arbetsmarknad 
  • gynnsam löneutveckling för logopeder i samverkan med SRAT:s kansli
  • relevant fortbildning för logopeder
  • samarbete med övriga hälso- och sjukvårdsförbund inom Saco
  • internationellt samarbete med logopedförbund inom och utanför Europa