Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Föreningen

Svenska Logopedförbundet (Slof) organiserar den svenska logopedkåren och har cirka 2 300 medlemmar.

Från och med januari 2015 ingår Slof som delförening i fackförbundet SRAT, som i sin tur är en del av Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Svenska Logopedförbundet består av ett ökande antal lokalföreningar.

Vi arbetar för:

  • ökad kunskap i samhället kring logopeders kompetens
  • utvidgning av logopeders arbetsmarknad med fokus på skola/elevhälsa samt äldreomsorg
  • gynnsam löneutveckling för logopeder i samverkan med SRAT:s kansli
  • relevant fortbildning för logopeder
  • samarbete med övriga hälso- och sjukvårdsförbund inom Saco
  • internationellt samarbete med logopedförbund inom och utanför Europa