Lördagen den 25 juni kommer tekniskt underhållsarbete att genomföras. Detta kan påverka möjligheten att logga in på "Min sida" och dess funktionalitet. 

Akademiker i samhällsbärande professioner

Hållbart medarbetarskap och ledarskap – när gränserna i arbetslivet och privatlivet förändras

Den här utbildningen handlar om hur man får ett hållbart ledarskap och medarbetarskap när gränserna i arbetsliv och privatliv förändras. Hur påverkas individ och verksamhet när gränserna i livet blir allt otydligare? Intervjuer med experter blandas med miniföreläsningar och exempel från verkligheten.

Det finns många tillfällen till diskussioner under utbildningen som kan ligga till grund för det fortsatta arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Utbildningen är gjord för att genomföras partsgemensamt av arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare/skyddsombud tillsammans i grupp vid stor bildskärm och med en dator.