Akademiker i samhällsbärande professioner

Kontakta föreningen

Föreningsstyrelse för Trafik och Järnväg - TJ

Samer Sada Ordförande
Transportstyrelsen Norrköping
076-7211447
samer.sada.tj@gmail.com

Föreningsstyrelse för Trafik och Järnväg - TJ

Michael Andersson Ledamot
MTR Pendeltågen AB
michael.andersson2@mtr.se
Viktoria Andersson Suppleant
Trafikverket
070-7245485
viktoria.andersson@trafikverket.se
Michael Bergeskans Suppleant
Ulrik Bergman Vice ordförande
Trafikverket
070-7247654
ulrik.bergman@trafikverket.se
Per Hammarqvist Ledamot
Johnny Larsson Ledamot
Lars-Erik Mott Ledamot
Infranord AB
010-1213307
lars-erik.mott@infranord.se
Björn Nord Suppleant
Green Cargo AB
010-4555959
bjorn.nordh@greencargo.com
Madelien Orveland Ledamot
Strukton Rail AB
010-4805371
madelien.orveland@strukton.se
Göran Ringqvist Ledamot
Nader Rostaminegad Ledamot
MTR Tunnelbanan AB
0704852500
nader.rostaminegad@mtr.se
Lennart Staberg Suppleant
Trafikverket HK
010-1236506
lennart.staberg@trafikverket.se
Katarina Strömberg Ledamot
VR Sverige AB
0721804545
katarina.stromberg@vrsverige.com

Övriga föreningsuppdrag för Trafik och Järnväg - TJ

Peter Gardell Valberedning
Peter Isaksson Valberedning
Mattias Maxe Valberedning
Tony Tegerdahl Valberedning
010-751 51 51
tony.tegerdahl@sj.se