Akademiker i samhällsbärande professioner

Kontakta föreningen

Föreningsstyrelse för Trafik och Järnväg - TJ

Viktoria Andersson Ledamot
Trafikverket HK
040-203552
viktoria.andersson@trafikverket.se
Ulrik Bergman Ledamot
Trafikverket
070-7247654
ulrik.bergman@trafikverket.se
Anna Boholm Ledamot
Eva Franzén Vice ordförande
EuroMaint Rail AB
070-7625133
eva.franzen@euromaint.com
Per Hammarqvist Ledamot
Johnny Larsson Suppleant
Lars-Erik Mott Ledamot
Infranord AB
010-1213307
lars-erik.mott@infranord.se
Madelien Orveland Suppleant
Strukton Rail AB
010-4805371
madelien.orveland@strukton.se
Göran Ringqvist Ledamot
Nader Rostaminegad Ledamot
MTR Tunnelbanan AB
0704852500
nader.rostaminegad@mtr.se
Samer Sada Ordförande
Transportstyrelsen Norrköping
076-7211447
samer.sada.tj@gmail.com
Katarina Strömberg Suppleant
Arriva Sverige AB
0721804545
katarina.stromberg@vrsverige.com
Ingela Svensson Suppleant
Transportstyrelsen Norrköping
0104955618
ingela.svensson@transportstyrelsen.se
Caroline Vasberg Ledamot
MTR Pendeltågen AB
caroline.vasberg@mtr.se

Övriga föreningsuppdrag för Trafik och Järnväg - TJ

Michael Andersson Valberedning
Mattias Maxe Valberedning
Björn Sundberg Valberedning
Tony Tegerdahl Valberedning
010-751 51 51
tony.tegerdahl@sj.se