Akademiker i samhällsbärande professioner

Bli medlem i UPF du också!

Utrikesförvaltningens personalförening (UPF) är en exklusiv förening för dig som är anställd i utrikesförvaltningen. Vi har stor kunskap om utrikesförvaltningens verksamhet, organisation och din profession. Ditt arbetsliv är vårt fokus, dessutom finns vi nära och är tillgängliga.

Dubbelanslutning SRAT/UPF - Akavia

Genom dubbelanslutningsavtal mellan SRAT och Akavia har du som redan är medlem i Akavia möjlighet att vara dubbelansluten till SRAT. Medlemsavgiften erläggs till SRAT/UPF. Du får tillgång till båda förbundens förmåner.

Du anger i upplysningsfältet i medlemsansökan om du vill bli dubbelansluten.

UPFs kansli

Magnus Nordström, ordförande
Tfn arb 08-405 3915
magnus.nordstrom@gov.se

August Borg
Tfn arb 08-405 5573
august.borg@gov.se

UPF/UD
103 39 Stockholm
Besök: Beridarebangatan 1, plan 11