Styrelsen

Föreningsstyrelse för Sveriges Tandhygienistförening STHF

Yvonne Nyblom Ordförande

Föreningsstyrelse för Sveriges Tandhygienistförening STHF

Fouzieh Eliassy Ledamot
Ingela Jägestrand Vice ordförande
Praktikertjänst AB
0701443274
ingela.jagestrand@tandhygienistforening.se
Birgitta Jönsson Ledamot
Göteborgs universitet Sahlgrenska Akademin
birgitta.jonsson@tandhygienistforening.se
Monica Ringdahl Ledamot
Västra Götalandsregionen
monica.ringdahl@tandhygienistforening.se
Marie Sand Ledamot
Egen Företagare
0702292224
marie@munhalsanab.se

Övriga föreningsuppdrag Sveriges Tandhygienistförening

Gunilla Nyström Valberedning
Carina Söderqvist Valberedning