Akademiker i samhällsbärande professioner

Styrelsen

Föreningsstyrelse för Sveriges Tandhygienistförening STHF

Yvonne Nyblom Ordförande

Föreningsstyrelse för Sveriges Tandhygienistförening STHF

Fouzieh Eliassy Vice ordförande
Ingela Jägestrand Ledamot
Praktikertjänst AB
0701443274
ingela.jagestrand@tandhygienistforening.se
Ulrika Lindmark Ledamot
Monica Ringdahl Ledamot
Västra Götalandsregionen
monica.ringdahl@tandhygienistforening.se
Marie Sand Ledamot
Egen Företagare
0702292224
marie.sand@tandhygienistforening.se
Helen Östholm Ledamot
Egen Företagare
0732310888
helen.ostholm@tandhygienistforening.se

Övriga föreningsuppdrag Sveriges Tandhygienistförening

Karin Ljungberg Valberedning
0709225630
Anna Magnusson Valberedning
Katarzyna Swigon Valberedning