Akademiker i samhällsbärande professioner

Styrelsen

Föreningsstyrelse för Sveriges Tandhygienistförening STHF

Yvonne Nyblom Ordförande

Föreningsstyrelse för Sveriges Tandhygienistförening STHF

Fouzieh Eliassy Vice ordförande
Ingela Jägestrand Ledamot
Praktikertjänst AB
0701443274
ingela.jagestrand@tandhygienistforening.se
Ulrika Lindmark Ledamot
Karlstads universitet
ulrika.lindmark@kau.se
Monica Ringdahl Ledamot
Västra Götalandsregionen
monica.ringdahl@tandhygienistforening.se
Marie Sand Ledamot
Egen Företagare
0702292224
marie@munhalsanab.se
Helen Östholm Ledamot
Praktikertjänst AB
0854133636
munhalsan.vaxholm@ptj.se

Övriga föreningsuppdrag Sveriges Tandhygienistförening

Karin Ljungberg Valberedning
Anna Magnusson Valberedning