Akademiker i samhällsbärande professioner

Styrelsen

Föreningsstyrelse för Sveriges Tandhygienistförening STHF

Fouzieh Eliassy Ordförande

Föreningsstyrelse för Sveriges Tandhygienistförening STHF

Sara Hed Rann Ledamot
Folktandvården Gävleborg AB
026155646
sara.hed.rann@regiongavleborg.se
Ulrika Lindmark Ledamot
Maria Nouia Ledamot
Monica Ringdahl Ledamot
Västra Götalandsregionen
monica.ringdahl@tandhygienistforening.se
Marie Sand Ledamot
Egen Företagare
0702292224
marie.sand@tandhygienistforening.se
Helen Östholm Ledamot
Egen Företagare
0732310888
helen.ostholm@tandhygienistforening.se

Valberedning Sveriges Tandhygienistförening

Ingela Jägestrand Valberedning
Anna Magnusson Valberedning
Drandafile Rrecaj Valberedning
Katarzyna Swigon Valberedning