Akademiker i samhällsbärande professioner

Kontakta SRAT-A

Föreningsstyrelse för SRATs allmänna förening SRAT-A

Madeleine Bagge Ledamot
Försvarsmakten
madeleine.bagge@mil.se
Claes-Håkan Carlsson Ledamot
Katharina Mattsson Ledamot
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontor
k.mattsson1@gmail.com
Thorwald Nilsson Ledamot
Försvarets Materielverk Stockholm
thorwald.nilsson@fmv.se
Camilla Robertsson Ordförande
Försvarsmakten HKV
087887632
camilla.robertsson@mil.se
Daniel Sachs Ledamot
Skatteverket Örebro
0105741709
daniel.sachs@skatteverket.se
Niklas Strååt Ledamot
Totalförsvarets forskningsinstitut
087887068
niklas.straat@gmail.com