Kontakta SRAT-A

Ordförande

Camilla Robertsson, Försvarsmakten
Tfn arb 08-7887632
camilla.robertsson@mil.se

Ordförande i Saco-S-HKV. Ledamot i SRATs förbundsstyrelse.

Vice ordförande

Birgitta Fälth, f d Försvarsmakten
Mobil 072-361 31 95
birgitta.falth@bredband.net 

Ledamöter

Madeleine Bagge, Försvarets Materielverk
Tfn arb 08-58168190
madeleine.bagge@fmv.se

Claes-Håkan Carlsson, Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB
Tfn arb 010-240 50 48
Mobil 070-670 88 55
claes-hakan.carlsson@msb.se

Arbetar med att inrikta samhällets åtgärder för att minska olyckor och krisers miljöpåverkan. Tidigare har jag arbetat på Räddningsverket i Karlstad med delvis samma uppgifter. Jag har inga lokala fackliga förtroendeuppdrag.

Mattias Olsson, Försvarets Materielverk
Tfn arb 08-4714600
Mobil 070-8552497
mattias.x.olsson@fmv.se

 

Daniel Sachs, Skatteverket
Tfn arb 010-5741709
daniel.sachs.gregori@gmail.com

Niklas Strååt, Försvarsmakten
Tfn arb 08-788 70 68
Mobil 070-615 80 54
niklas.straat@mil.se

Har en examen i språk och statsvetenskap och tjänstgör sedan 2001 vid Försvarsmaktens högkvarter, numer som civilanställd specialist med internationell inriktning. Har varit förtroendevald som ledamot och kassör i Saco-S-HKV.