Akademiker i samhällsbärande professioner

Kontakta SRAT-A

Föreningsstyrelse för SRATs allmänna förening SRAT-A

Camilla Robertsson Ordförande
Försvarsmakten HKV
087887632
camilla.robertsson@mil.se

Föreningsstyrelse för SRATs allmänna förening SRAT-A

Madeleine Bagge Ledamot
Försvarsmakten
madeleine.bagge@mil.se
Claes-Håkan Carlsson Valberedning
Christel Englund Ledamot
Sjöfartsverket
031648000
christel.englund@sjofartsverket.se
Anders Markow Ledamot
Försvarsmakten HKV
087887545
anders.markow@mil.se
Daniel Sachs Ledamot
Skatteverket Örebro
0105741709
daniel.sachs@skatteverket.se
Niklas Strååth Ledamot
Tutus Data AB
08 5550 3039
niklas.straath@foi.se