Akademiker i samhällsbärande professioner

Arkiv aktuellt

Kontrollera och uppdatera din e-postadress

2020-03-19 09:41

Behöver vi skicka ut information är det viktigt att alla medlemmar har sin e-postadress uppdatera...

Lyckat digitalt möte - tips

2020-03-18 10:07

Nu när många har arbetsplatsen i bostaden kommer digitala möten att vara sättet att hålla möte på...

Upphävt krav på läkarintyg under sjuklöneperioden

2020-03-16 11:05

Regeringen föreslår att temporärt upphäva kravet på läkarintyg från och med den åttonde...

Karensavdraget slopas

2020-03-11 15:09

Till följd av coronavirusets spridning i Sverige har kravet höjts om att karensavdraget, som...

Tjänstepensionen allt viktigare! Du öppnar väl ditt röda kuvert!?

2020-03-10 13:48

Röda kuvertet går ut till alla som har tjänstepensionen ITP. I början av mars börjar kuvertet...

Coronaviruset - det gäller på arbetsplatsen

2020-03-09 10:11

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att arbetsgivaren ska undersöka om det finns risker f...

Tyst i vården

2020-03-03 08:55

GRANSKNING. Rädsla för repressalier gör att anställda i regionerna inte vågar höja rösten. Det...

Jonas synar optikerrollen

2020-03-03 08:53

MÖTET. Jonas Upphagen vill att fler ska förstå vad optiker faktiskt kan och gör.

De kämpar för högre löner

2020-03-03 08:52

TEMA LÖN. Till vardags jobbar de som logoped och barnmorska. Men Lena Lindberger och Linda Nilsso...

Sifferlösa avtal kräver mer

2020-03-03 08:48

TEMA LÖN. I dag sätts de flesta akademikerlöner i individuella lönesamtal och utan fasta siffror....

Debatt: Det fackliga arbetet är ytterst en demokratisk rättighet

2020-03-02 00:00

Vår uppgift som fackliga företrädare är alltid att lyfta fram medlemmarnas intressen och att stå...

Kontrolluppgift på fackföreningsavgift

2020-01-17 13:44

SRAT har rapporterat in de medlemsavgifter som är betalda under perioden 1 januari - 31 mars 2019...

EU-kommissionens underlag om minimilöner respekterar inte den svenska kollektivavtalsmodellen

2020-01-15 09:37

Den 14 januari presenterade EU-kommissionen ett första underlag för samråd om minimilöner, som de...

AkademikerAlliansen inleder avtalsrörelsen

2020-01-10 12:48

AkademikerAlliansen, där SRAT ingår, har torsdag den 9 januari lämnat över sin inriktning inför...

Gilla jobbet våren 2020 - arbetslivets mötesplats

2020-01-09 10:51

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters unika satsning för att inspirera till ett förebyggande...

Nya regler för hur du
kan ta ut din statliga tjänstepension

2019-12-20 11:12

För dig som är född 1987 eller tidigare, och som omfattas av PA16 avdelning II, gäller nya regler...

Årets brobyggare - dags att nominera

2019-12-16 10:38

Vem blir årets Brobyggare 2020? Årets brobyggare i hälso- och sjukvården är ett initiativ för att...

Ny överenskommelse för kompetensutveckling och omställning

2019-12-09 14:57

SKR, Sobona och facken inom kommunal och regional sektor har undertecknat en principöverenskommel...

Alla talar om tillit

2019-12-06 08:00

SPANING. Mätbara mål skulle göra offentlig sektor mer effektiv. I stället ökade pappersarbetet oc...

Klirr i kassan för klimatsmarta

2019-12-06 08:00

TEMA KLIMAT: En klimatbonus för anställda som väljer tåg framför flyg. Det har facket på...