Akademiker i samhällsbärande professioner

2023-09-22

Samtliga 21 Sacoförbund emot anmälningsplikt

SRAT är tillsammans med samtliga Sacoförbund emot en lag om anmälningsplikt och beklagar djupt att förslaget om anmälningsplikt tas vidare. Förslaget strider mot våra professioners yrkesetik och kommer försämra en redan tuff arbetssituation för offentliganställda.

- Att anställda inom samhällsbärande yrken ska tvingas att följa anmälningsplikt att ange papperslösa går helt emot våra medlemmars yrkesetik. Det undergräver också det grundläggande förtroendet och tilliten ett demokratiskt samhälle behöver, säger SRAT:s förbundsordförande Magnus Nordström.

Läs mer

Senaste nyheter

27 november 2023, 13:20

Viktigt stöd för fritt fackligt arbete i Belarus

Union to Union har inlett ett tre år långt biståndsprojekt där man stöttar delar av den belarusis...

17 november 2023, 12:44

SRAT kommer att utreda medlemmars situation på Nordic Wellness

Anställda på gymkedjan Nordic Wellness har berättat om mycket svåra arbetsförhållanden. SRAT ser...

06 november 2023, 17:03

Nytt flygteknikeravtal klart

Fack och arbetsgivare i kollektivavtalet Flygtekniker med typcertifikat har idag kommit överens o...