Akademiker i samhällsbärande professioner

2023-06-21

Saco-S lämnar avtalskrav för statlig sektor

Idag lämnar Saco-S och Arbetsgivarverket sina krav kring det statliga avtalet RALS-T. Saco-S menar att statlig sektor behöver bli mer attraktiv att arbeta i för både dagens och framtidens akademiker.

—  Våra medlemmar som arbetar i statlig sektor behövs för att skydda, utveckla, värna och ge service i vårt samhälle, säger Mats Eriksson, förhandlingschef på SRAT. Moderna och flexibla arbetsvillkor är en förutsättning för att fler ska vilja jobba inom staten. Dessutom måste arbetsmiljön vara hållbar – så att det går att utföra de här viktiga jobben utan att riskera hälsan.

Saco-S pekar på att statliga arbetsgivare har svårigheter att attrahera akademiker och att det går ut över befintliga anställda och verksamheten. Saco-S vill bland annat att möjligheterna till ledighet blir mer flexibla för att öka den enskildes möjlighet att påverka sin arbetstid och återhämtning. Dessutom lyfter Saco-S fram att medarbetare måste få större möjligheter få tjänstledigt och att frivilligt arbeta hos en annan statlig arbetsgivare utan att behöva säga upp sig eller lämna sektorn. Saco-S vill också förtydliga delar av kollektivavtalet som rör arbetstid och individens möjligheter att styra sin arbetsdag.

Om RALS-T och höstens förhandlingar

SRAT ingår som ett av 18 Sacoförbund i Saco-S och Arbetsgivarverket företräder 250 arbetsgivare i den statliga sektorn. RALS-T gäller för dig som jobbar som akademiker i statlig sektor. Kanske arbetar du inom Försvarsmakten, på Kustbevakningen, Sjöfartsverket, FRA, eller inom Utrikesdepartementet?

Förhandlingarna kring förändringar av arbetsvillkoren i kollektivavtalet RALS-T kommer att starta först i september. Ett nytt avtal väntas vara färdigt under hösten. Eftersom RALS-T är ett så kallat tillsvidareavtal ingår inte förhandlingar kring löner som i en regelrätt avtalsrörelse.

Senaste nyheter

27 november 2023, 13:20

Viktigt stöd för fritt fackligt arbete i Belarus

Union to Union har inlett ett tre år långt biståndsprojekt där man stöttar delar av den belarusis...

17 november 2023, 12:44

SRAT kommer att utreda medlemmars situation på Nordic Wellness

Anställda på gymkedjan Nordic Wellness har berättat om mycket svåra arbetsförhållanden. SRAT ser...

06 november 2023, 17:03

Nytt flygteknikeravtal klart

Fack och arbetsgivare i kollektivavtalet Flygtekniker med typcertifikat har idag kommit överens o...