Akademiker i samhällsbärande professioner

2023-05-09

Nytt pensionsavtal för statlig sektor klart

Nu är fack och arbetsgivare överens om ett nytt pensionsavtal för statlig sektor. Ett viktigt syfte har varit att ge alla medarbetare i staten lika premieavsättningar och främja ett flexibelt arbetsliv.

Den första januari 2024 träder pensionsavtalet i kraft. Det gäller för dig som arbetar på en statlig myndighet, inom den statliga förvaltningen eller på ett statligt affärsverk. Förändringarna blir störst för dig som är född 1987 eller tidigare.

— Det är ett pensionsavtal som kommer att fungera bättre när vi förväntas jobba längre innan vi blir pensionärer, säger Mats Eriksson, förhandlingschef på SRAT. Våra medlemmar i den statliga sektorn behöver ett avtal som går i takt med den utvecklingen. Att få till mer flexibilitet kring pensionen har också varit viktigt i förhandlingarna.

Störst förändringar sker för dig som är född 1987 eller tidigare och idag ingår i avdelning två i pensionsavtalet PA 16. Du kommer att få behålla nuvarande förmånsbestämda pension, men kan tjäna in pension till 69 års ålder. Det är en skillnad mot idag då intjänade upphör vid 65 år.

Har du frågor om avtalet så hör av dig till kansli@srat.se

Fakta om det nya pensionsavtalet

  • För dig som omfattas av avdelning 1 (födda 1988 eller senare) innebär avtalet ingen ändring.
  • För dig som omfattas av avdelning 2 (födda 1987 eller tidigare) innebär avtalet en ökad avsättning med 1,5 % (flexpension), förlängt intjänande till 69 år, samt särskild förhandlingsordning för flexpension.
  • Övergångsvillkor kommer att gälla personer födda 1965 och tidigare.
  • Reformen finansieras ur partsgemensamma medel.
  • Det nya avtalet börjar gälla den 1 januari 2024.

Senaste nyheter

22 september 2023, 15:32

Samtliga 21 Sacoförbund emot anmälningsplikt

SRAT är tillsammans med samtliga Sacoförbund emot en lag om anmälningsplikt och beklagar djupt at...

20 september 2023, 13:55

Nya regler om dygnsvila börjar gälla 1 oktober

Den 1 oktober träder nya regler om dygnsvila i kraft. Reglerna innebär att du som arbetar i kommu...

08 september 2023, 13:55

Skyddsombud begär arbetsmiljöåtgärder på Kvinnohälsovården Pantarholmen, Karlskrona

Barmorskeförbundets förtroendevalda och skyddsombud inom region Blekinge, Annika Fellbo, har...