Akademiker i samhällsbärande professioner

2023-01-31

Kvinnor måste kunna välja "Min barnmorska"

Modellen ”Min barnmorska” (Caseload Midwifery) innebär att en gravid kvinna erbjuds att ha stöd av en och samma barnmorska från graviditet till förlossning. Arbetssättet har varit mycket uppskattat bland familjer och barnmorskor.

Karolinska sjukhuset i Stockholm har arbetat med ”Min barnmorska” i projektform och hade nu hoppats att få fortsätta i ordinarie vård. Men nu har arbetsgivaren ställt krav kring schemaläggning som gör att det blir mycket svårt att fortsätta arbeta med Min barnmorska och det kontinuitetsbaserade arbetssättet. SRAT driver på för att få till ett lokalt kollektivavtal som stödjer arbetssättet.

— Det är obegripligt att Karolinska slänger bort något så uppskattat som ”Min barnmorska”, säger Mattias Torell, biträdande förhandlingschef på SRAT. Politikerna vill ju samstämmigt satsa på vårdformen. För mig är det obegripligt att ledningen på Karolinska kan gå tvärt emot den politiska viljan i region Stockholm.

SRAT har under ett par månaders tid förhandlat med arbetsgivaren på Karolinska både med hjälp av lokalfackliga och förhandlare från förbundskansliet. Förhandlingarna kring schema är nu avslutade – i oenighet. Politiker i regionen har också uppvaktats om situationen.

— Det är viktigt att politikerna får reda på att Karolinska inte längre kan erbjuda kvinnor en sammanhållen vårdkedja, säger Mattias Torell. Jag förstår inte heller hur detta ska locka fler barnmorskor till förlossningsvården

Senaste nyheter

09 mars 2023, 10:30

Avtalskrav: Bättre arbetsmiljö och villkor för legitimerade optiker!

Vi har lämnat våra avtalskrav när det gäller optiker anställda i privat sektor. Vi vill se ett...

02 mars 2023, 13:54

”Arbetsmiljön för flygtekniker är tuff – lönerna måste upp”

DEBATT. Vi flygtekniker är en liten yrkeskår men har stort ansvar. Vår kompetens behövs för säkra...

01 mars 2023, 10:01

Det finns ingen skam i föräldraledighet och sommarersättningar

Med anledning av det som skrivs i regionala tidningar gällande barnmorskors föräldraledighet och...