Akademiker i samhällsbärande professioner

2023-04-03

Ett nytt industrimärke är klart

Facken och arbetsgivarna inom industrin har slutit avtal. Det nya avtalet gäller i två år med löneökningar på 4,1 procent under första året och 3,3 procent under det andra. I detta ingår avsättningar till deltidspension/flexpension på 0,2 procent under båda avtalsåren.

Industrins märke blir nu riktmärke för löneökningarna på arbetsmarknaden och norm för löneökningarna i övriga avtal på arbetsmarknaden.   

—    Jag tror att det har varit extra tuffa och svåra förhandlingar i års avtalsrörelse, säger Mats Eriksson, förhandlingschef på SRAT. Vi är glada för att industrins parter har kommit överens nu. Som väntat täcker inte den här löneökningen den höga inflationen. Men jag hoppas på att den negativa utvecklingen bryts så att våra medlemmar får en gynnsam löneutveckling framöver.   

SRAT har inlett förhandlingar när det gäller spårtrafiken och optikbranschen. Fler förhandlingar väntar sedan - fram till 2024 kommer förbundet att förhandla ett stort antal olika kollektivavtal. Industrins märke är nu de löneökningar som fack och arbetsgivare måste förhålla sig till i alla branscher och sektorer.

Senaste nyheter

22 september 2023, 15:32

Samtliga 21 Sacoförbund emot anmälningsplikt

SRAT är tillsammans med samtliga Sacoförbund emot en lag om anmälningsplikt och beklagar djupt at...

20 september 2023, 13:55

Nya regler om dygnsvila börjar gälla 1 oktober

Den 1 oktober träder nya regler om dygnsvila i kraft. Reglerna innebär att du som arbetar i kommu...

08 september 2023, 13:55

Skyddsombud begär arbetsmiljöåtgärder på Kvinnohälsovården Pantarholmen, Karlskrona

Barmorskeförbundets förtroendevalda och skyddsombud inom region Blekinge, Annika Fellbo, har...