Akademiker i samhällsbärande professioner

2023-04-03

Ett nytt industrimärke är klart

Facken och arbetsgivarna inom industrin har slutit avtal. Det nya avtalet gäller i två år med löneökningar på 4,1 procent under första året och 3,3 procent under det andra. I detta ingår avsättningar till deltidspension/flexpension på 0,2 procent under båda avtalsåren.

Industrins märke blir nu riktmärke för löneökningarna på arbetsmarknaden och norm för löneökningarna i övriga avtal på arbetsmarknaden.   

—    Jag tror att det har varit extra tuffa och svåra förhandlingar i års avtalsrörelse, säger Mats Eriksson, förhandlingschef på SRAT. Vi är glada för att industrins parter har kommit överens nu. Som väntat täcker inte den här löneökningen den höga inflationen. Men jag hoppas på att den negativa utvecklingen bryts så att våra medlemmar får en gynnsam löneutveckling framöver.   

SRAT har inlett förhandlingar när det gäller spårtrafiken och optikbranschen. Fler förhandlingar väntar sedan - fram till 2024 kommer förbundet att förhandla ett stort antal olika kollektivavtal. Industrins märke är nu de löneökningar som fack och arbetsgivare måste förhålla sig till i alla branscher och sektorer.

Senaste nyheter

25 maj 2023, 15:45

Bättre möjligheter att förena arbete och fritid med nytt spårtrafikavtal

Idag blev det nya kollektivavtalet för dig som arbetar inom spårtrafiken formellt klart och...

24 maj 2023, 15:20

Val gällande tjänstepension för dig i kommun, region eller kommunalt bolag

De flesta anställda som arbetar i kommun, region eller kommunalt bolag omfattas av det nya...

24 maj 2023, 14:11

Underhåll på webbplatsen den 25 maj

På grund av ett planerat underhåll är det under torsdagen den 25 maj kl. 18.00-22.00 begränsad...