Akademiker i samhällsbärande professioner

2023-05-08

Avtal klart för privatanställda optiker

SRAT och Svensk Handel har kommit överens om ett nytt kollektivavtal. Avtalet gäller för dig som arbetar som optiker i privat sektor för perioden 1 maj 2023 till 30 april 2025.

Löneavtalet följer det så kallade märket och innebär att lönen ska revideras vid två tillfällen under avtalsperioden; 2023 och 2024. Arbetsgivaren ska sätta av 3,9 procent för löneökningar 2023 3,1 procent för 2024. Utöver detta ska 0,2 procent avsättas till flexpension båda åren.

Den enskilda löneökningen ska sättas i dialog mellan arbetstagare och arbetsgivare. Medarbetaren ska ha en individuell löneökning som motsvarar dennes prestationer sedan förra lönerevisionstillfället. Den individuella löneökningen kan därför bli lägre eller högre än det procentuella utrymmet.

I förhandlingarna lyfte SRAT bland annat fram de arbetsmiljöproblem som många av SRAT:s optikermedlemmar upplever. Vi poängterade mångas bristande möjligheter till pauser och diskuterade oron för att optiker kan ersättas av kliniska assistenter. Svensk Handel tog vår oro på allvar. Vi fick igenom en notering i protokollet som gör det möjligt att fortsätta driva på i arbetsmiljöfrågor.

— Vi har goda möjligheter att fortsätta driva på för en bättre arbetsmiljö i optikbranschen, säger Christel Bridal, förhandlare på SRAT. Vi lyckades också stoppa förslag från arbetsgivarna som hade försämrat anställningstryggheten. Men som alltid fick vi ge och ta i förhandlingarna och fick inte igenom exakt alla våra krav.

Eventuella frågor kan ställas till ansvariga förhandlare

Sverker Jutvik, sverker.jutvik@srat.se
Christel Bridal, christel.bridal@srat.se

Så snart avtalet finns uppdaterat kommer det att läggas upp på på srat.se.

Senaste nyheter

25 maj 2023, 15:45

Bättre möjligheter att förena arbete och fritid med nytt spårtrafikavtal

Idag blev det nya kollektivavtalet för dig som arbetar inom spårtrafiken formellt klart och...

24 maj 2023, 15:20

Val gällande tjänstepension för dig i kommun, region eller kommunalt bolag

De flesta anställda som arbetar i kommun, region eller kommunalt bolag omfattas av det nya...

24 maj 2023, 14:11

Underhåll på webbplatsen den 25 maj

På grund av ett planerat underhåll är det under torsdagen den 25 maj kl. 18.00-22.00 begränsad...