Akademiker i samhällsbärande professioner

2023

Avtalskrav: Bättre arbetsmiljö och villkor för legitimerade optiker!

2023-03-09 10:30

Vi har lämnat våra avtalskrav när det gäller optiker anställda i privat sektor. Vi vill se ett...

”Arbetsmiljön för flygtekniker är tuff – lönerna måste upp”

2023-03-02 13:54

DEBATT. Vi flygtekniker är en liten yrkeskår men har stort ansvar. Vår kompetens behövs för säkra...

Det finns ingen skam i föräldraledighet och sommarersättningar

2023-03-01 10:01

Med anledning av det som skrivs i regionala tidningar gällande barnmorskors föräldraledighet och...

Avtalskrav för spårtrafiken

2023-02-28 12:00

Vi vill ha bättre möjligheter att förena arbete och fritid inom spårtrafiken! Tillsammans med...

Kvinnor måste kunna välja "Min barnmorska"

2023-01-31 16:30

Modellen ”Min barnmorska” (Caseload Midwifery) innebär att en gravid kvinna erbjuds att ha stöd a...

PostNord omorganiserar och säger upp anställda

2023-01-17 13:45

Idag meddelade PostNord Sverige sina anställda att företaget nu inleder en omfattande...

Förtydligande om delegation för optiker

2023-01-13 13:45

Det har kommit till SRAT:s kännedom att en del optikerbutiker vill att den legitimerade optikern ...