Hoppa till huvudinnehåll Tandhygienist-tidningen

Användningen av nikotin ökar lavinartat bland unga

Publicerad: 2024-02-26 16:16

Hallå alla som har egna barn eller känner någon annans! Just nu har vi ett problem bland barn och unga. CAN rapporterade just om det. (Insändare THT 1.2024)

Användningen av nikotin ökar lavinartat bland minderåriga. 42 procent i årskurs 2 på gymnasiet och 24 procent i årskurs 9 använder idag nikotinprodukter.

Listan över skador och hälsorisker med nikotin kan göras lång. Det är akuttoxiskt, starkt beroendeframkallande, medför risk för bland annat infertilitet, fosterskador, hjärt-kärlskador, diabetes och psykisk ohälsa.

Om man nu tycker att hälsorisker är vars och ensak, kan man fundera på vad det kostar samhället att nikotin används. 75 miljarder SEK per år ungefär är svaret. Tycker vi att vi har råd med det? Ska inte skattemedel användas bättre än att bekosta sjukskrivningar, produktionsbortfall, sjukvårdskostnader etcetera för något som går att förhindra helt?

Tobaksindustrin som säljer vitt snus och e-cigaretter, puff bars, påstår det är tobaksfritt och ofarligt, men det är en lögn.

Det är inte ens bra som rökavvänjningspreparat.

Nikotinet kommer dessutom från tobaksplantor, så tobaksfritt är en sanning med modifikation. Nikotin påverkar därmed samtliga mål i Agenda 2030.

Vi vuxna får nog helt enkelt krypa till korset och inse att vi återigen är lurade, precis som vi blev när det gällde cigaretter förra seklet. Vi gick på det där med dödlig produkt i guld och purpur och nu luras barn och unga in i nikotinberoende på precis samma sätt. Det är inte alls häftigt och coolt och ofarligt att använda nikotin som rekreationsmedel och identitetsmarkör, det är bara giftigt.

Vad ska vi göra?

Följa Tobakskonventionens artiklar är det enkla svaret. Vi i Sverige har åtagit oss att följa alla artiklar som kort syftar till att eliminera tobak och nikotin i alla dess former.

Det finns en tobakslag att följa också, men så länge nikotinprodukter inte sorteras under tobakslagen fullt ut så flyger alltihop under radarn. Till exempel lyder snus delvis under livsmedelslagen.

Först och främst måste vi alla sprida kunskap och information, det säger sig självt.

Föräldrar må ta sitt ansvar, skolan må ta sitt ansvar, politiker må ta sitt ansvar…

Ansvariga inom hälsoprofessionernas må ta sitt ansvar och skapa nikotinfria utbildningsinstitutioner och arbetsplatser samt ge förutsättningar för medarbetare i hälso-och sjukvården att ge adekvat stöd till alla patienter, det vill säga primär- och sekundärprevention.

Lagar och förbud från politikerhåll kan upplevas lite trist, men det ger gott stöd. Tänk bara på rökfria restauranger – så bra det blev när vi alla slapp röken där. Många slutade röka och allt färre röker sedan dess, det syns tydligt i statistiken.

Inför nikotinfri skoltid. Jättebra signalvärde. Ingen blir utsatt för grupptryck i skolan. Fungerar utmärkt i övriga Norden. Rektorer är suveräna på sina skolor och kan införa nya regler väldigt snabbt om de vill.

Exponeringsförbud är bra. Då ser inte barn och unga produkterna i butiker, och blir inte lockade, men det finns under disk för vuxna som förstås gör vad de vill med sina liv och sin hälsa.

Högre skatt fungerar bra. Det påverkar alla, inte minst barn och unga. Vuxna tobaksbrukare slutar. De gånger skatten höjts sjunker alltid antalet som röker. Sverige är idag ett lågprisland. Varför då?

Neutrala paket gör produkterna oattraktiva. Australien införde detta för över tio år sedan och fler länder har tagit efter med gott resultat. Ungdomar lockas inte.

Bort med godissmaker! Smaker är en stor anledning till att barn och unga vill prova och blir fast i beroende. Det är inte vuxna som ska sluta röka som köper snus med godissmak. Det är unga som aldrig tidigare rökt eller snusat.

Vi vet, vi kan, vi vill om vi tänker efter.

Vi vuxna kan inte med berått mod se på hur en ny generation blir nikotinister.

Det enda som behövs för att denna negativa utveckling ska fortgå är att vi inte gör något. Ungefär så sa den engelske filosofen Edmund Burkes redan på 1700-talet. ”Allt ondskan behöver för att lyckas är att de goda inte gör någonting”.

 

Hans Gilljam

Professor, läkare

Ordförande Läkare mot Tobak

 

Birgitta Enmark

Leg Tandhygienist

Ordförande Tandvård mot Tobak

 

Ingrid Talu

Lärare

Ordförande Lärare mot Tobak

 

Mona Wahlgren

Distriktssköterska

Ordförande Sjuksköterskor mot Tobak

 

Ywonne Wiklund

Socionom

Ordförande Psykologer, Socionomer och Folkhälsovetare mot Tobak

 

Lena Sjöberg

Leg. tandläkare

Ordförande Tobaksfakta

Kanslichef Yrkesföreningar mot Tobak

 

Artikeln har även publicerats i Gotlands Tidningar samt Västerbottens Kuriren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer 1