Logo Logga in Bli medlem

Annonsering

 

Annonsbokning

Amanda Sjöquist
08-442 44 79
amanda.sjoquist@srat.se

Vår annonspolicy

Annonspolicy

  • Essens är öppen för annonser som ett naturligt inslag i en modern tidning och ökar dess läsvärde och skapar intäkter som minskar medlemmarnas kostnader för tidningen.
  • Ansvarig utgivare har det yttersta ansvaret när det gäller vilka annonser som får publiceras och granskar varje annons i förväg. Det händer att tveksamma annonser stoppas eller nekas plats.
  • Essens tar inte in annonser som strider mot svensk lag, Tryckfrihetsför-ordningen, de etiska regler som finns i mediebranschen eller SRATs stadga.
  • Essens följer också de rekommendationer som Konsumentverket gör rörande oseriös marknadsföring och tar inte in annonser för kommersiella produkter som strider mot gällande lagstiftning.
  • Essens tar inte in annonser med främlingsfientligt, könsförnedrande eller annat kränkande innehåll. Tidningen tar inte in annonser från politiska partier, fackliga organisationer eller reklam för tobak och alkohol, spelföretag eller oseriösa låneföretag. Annonser får inte har redaktionellt utseende.