En del av SRAT

2023

Rätten till vård på lika villkor får inte urholkas!

2023-05-27 22:31

Lyssna till den samlade vårdyrkeskårens uppmaning att dra tillbaka förslagen i Tidöavtalet och...

Handbok om mottagaranpassad skriftlig kommunikation

2023-05-24 19:14

Kerstin Wiström omvald som ordförande för Logopedförbundet

2023-05-15 08:00

Vid förbundsmötet den 12 maj valdes Kerstin Wiström som förbundsordförande för ännu en mandatperiod.

Tack alla delegater!

2023-05-13 23:32

Ny styrelse vald, viktiga inriktningsbeslut fattade och givande nätverkande utfört. Logopedförbun...

Ny medlemsförmån från Akademikerförsäkringar

2023-05-10 19:17

Du som har valt Akademikerförsäkringar har nu möjlighet att som en kostnadsfri medlemsförmån teck...

Ingrid Berglund vinner Svenska Logopedpriset

2023-05-04 07:00

Årets mycket välförtjänta mottagare av Logopedpriset är Ingrid Berglund, logopedmottagningen Gävl...

Vinnare av Logopedförbundets uppsatspris 2023

2023-05-03 07:00

Årets upplaga av Logopedförbundets uppsatspris till Gunnar Bjuggrens minne tilldelas Per Rubensso...

Dags för förbundsmöte!

2023-04-18 20:11

Förbundsmötet, Logopedförbundets högsta beslutande organ, närmar sig. Den 12 maj stakar vi ut...

Debatt: fler kommuner behöver anställa logopeder

2023-04-06 11:52

En utbyggd elevhälsa med skollogopeder skulle innebära att fler elever fick det stöd de behövde f...

Säkerställ rätten till hjälpmedel!

2023-03-29 14:30

Logopedförbundet debatterar tillsammans med Sveriges Arbetsterapeuter och en rad brukarorganisati...

Avtal 2023

2023-03-17 13:49

Idag, på kollektivavtalets dag, lanserar SRAT hemsidan Avtal 2023, som syftar till att informera...

Norskt logopedförbund firar 75 år

2023-03-13 21:01

Under Norsk Logopedlags vinterkonferens 9-11 mars uppmärksammades att föreningen fyller 75 år med...

Debatt: statlig reglering av specialisttitlar

2023-02-22 23:25

Logopedförbundet, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna och Dietisternas Riksförbund pekar...

Europeiska logopedidagen 6 mars!

2023-02-21 12:27

De europeiska logopediorganisationerna kraftsamlar varje år den 6 mars för att sprida kunskap om...

Debatt: Behov av nytt kunskapscentrum för rehabilitering och habilitering

2023-02-16 11:56

Logopedförbundet, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Dietisternas Riksförbund o...

Nominera till Svenska Logopedpriset!

2023-02-05 22:46

Dags att nominera en uppskattad kollega till Svenska Logopedpriset! Priset delas ut i samband med...