Lotsförbundet i Sverige
En del av SRAT

Distrikt 5

Distriktsordförande

Christer Eriksson, 010-478 53 90, christer.eriksson@sjofartsverket.se

Distrikt 5

Styrelse lokalavdelning för Lots Trollhätte kanal

Göran Halling Ordförande

Styrelse lokalavdelning för Lots Vänern

Jonas w Alexandersson 1:e vice ordförande
Anders Fasth Kassör/ekonomiansvarig
Erik Johansson Ordförande
Claes-Henrik Lext Valberedning