Lotsförbundet i Sverige
En del av SRAT

Distrikt 3

Distriktsordförande

Björn Skåve, 010-478 53 13, bjorn.skave@sjofartsverket.se

Distrikt 3

Styrelse Lots Gotland

Rickard Enström Ordförande

Styrelse Lots Halmstad

Joakim Bergstedt Ordförande

Styrelse Lots Karlshamn

Henrik Ervelin Ordförande

Styrelse Lots Malmö

Rickard Nilsson Ordförande

Styrelse Lots Oxelösund

Robert Fagerkrantz Ordförande