Lotsförbundet i Sverige
En del av SRAT

Distrikt 2

Distriktsordförande

Ronny Löf, 010-47852484,  ronny.lof@sjofartsverket.se

Distrikt 2

Styrelse Lots Stockholm

Victor Elford Lokalförhandlare
Johnnie Wiklund Ordförande

Styrelse Lots Södertälje

Henrik Olofsson Ordförande