Lotsförbundet i Sverige
En del av SRAT

Distrikt 1

Distriktsordförande

Christopher Ringhagen, 0702-559173, christopher.ringhagen@sjofartsverket.se

Distrikt 1

Styrelse Lots Gävle

Anders Björk Ordförande

Styrelse Lots Luleå

Henrik Kallioniemi Ordförande

Styrelse Lots Skellefteå

Stefan Ahlin Ordförande

Styrelse Lots Sundsvall

Anders Nilsson Ordförande

Styrelse Lots Umeå

Mattias Lövgren Ordförande

Styrelse Lots Örnsköldsvik

Christopher Ringhagen Ordförande