Lotsförbundet i Sverige
En del av SRAT

Distrikt 1

Distriktsordförande

Rickard Nilsson, 070-819 1219, rickard.nilsson@sjofartsverket.se

Distrikt 1

Styrelse Lots Gävle

Anders Björk Ordförande

Styrelse Lots Luleå

Lars Johnsson Ordförande

Styrelse Lots Skellefteå

Rickard Nilsson Ordförande

Styrelse Lots Sundsvall

Anders Nilsson Ordförande

Styrelse Lots Umeå/Örnsköldsvik

Mattias Lövgren Ordförande