Lotsförbundet i Sverige
En del av SRAT

Distrikt 1

Distriktsordförande

Rickard Nilsson, 070-819 1219, rickard.nilsson@sjofartsverket.se

Distrikt 1

Styrelse Lots Gävle

Anders Björk Ordförande

Styrelse Lots Luleå

Lars Johnsson Ordförande

Styrelse Lots Skellefteå

Rickard Nilsson Ordförande

Styrelse Lots Sundsvall

Anders Nilsson Ordförande

Styrelse Lots Umeå

Mattias Lövgren Ordförande

Styrelse Lots Örnsköldsvik

Christopher Ringhagen Ordförande