Lotsförbundet i Sverige
En del av SRAT

Distrikt samtliga

Sverige är indelat i fem lotsområden runt våra kuster.

Distrikt 1 innehåller Luleå till Gävle i söder.
Distrikt 2 innehåller Stockholm och Södertälje med Mälaren.
Distrikt 3 innehåller Oxelösund, Gotland och Skåne kusten upp till Varberg.
Distrikt 4 innehåller Göteborg och västkusten till Strömstad.
Distrikt 5 innehåller Göta älv med Trollhätte kanal, samt Vänern.

Styrelse Lots Gotland

Rickard Enström Ordförande

Styrelse Lots Gävle

Anders Björk Ordförande

Styrelse Lots Göteborg

Torbjörn Kristiansen Ordförande

Styrelse Lots Halmstad

Joakim Bergstedt Ordförande

Styrelse Lots Karlshamn

Anders Billving Ordförande

Styrelse Lots Luleå

Henrik Kallioniemi Ordförande

Styrelse Lots Lysekil

Peter Andersson Ordförande

Styrelse Lots Malmö

Rickard Nilsson Ordförande

Styrelse Lots Marstrand

Marcus Utbult Ordförande

Styrelse Lots Oxelösund

Carl Sahlin Ordförande

Styrelse Lots Skellefteå

Stefan Ahlin Ordförande

Styrelse Lots Stockholm

Johnnie Wiklund Ordförande

Styrelse Lots Sundsvall

Anders Nilsson Ordförande

Styrelse Lots Södertälje

Henrik Olofsson Ordförande

Styrelse Lots Trollhätte kanal

Göran Halling Ordförande

Styrelse Lots Umeå

Mattias Lövgren Ordförande

Styrelse Lots Vänern

Erik Johansson Ordförande