Lotsförbundet i Sverige
En del av SRAT

Kontakt

Styrelsen

Föreningsstyrelse för Lotsförbundet LF

Patrik Wikand Ordförande

Föreningsstyrelse för Lotsförbundet LF

Christer Eriksson Kassör/ekonomiansvarig
Stefan Frank Ledamot
Thomas Landström Ledamot
Dan-Anders Olsson Ledamot
Björn Skåve Ledamot

Förhandlare

Henrik Sjösten
08-442 4488
henrik.sjosten@srat.se