Lotsförbundet i Sverige
En del av SRAT

Kontakt

Styrelsen

Föreningsstyrelse för Lotsförbundet LF

Patrik Wikand Ordförande

Föreningsstyrelse för Lotsförbundet LF

Christer Eriksson Kassör/ekonomiansvarig
Jonas Johansson Ledamot
Olle Lindström Ledamot
Ronny Löf Vice ordförande
Rickard Nilsson Sekreterare
Christopher Ringhagen Ledamot

Förhandlare

Henrik Sjösten
08-442 4488
henrik.sjosten@srat.se