Lotsförbundet i Sverige
En del av SRAT

Medlemsavgifter Lotsförbundet

Ordinarie avgift: 370 kronor/månad

Lots under utbildning: 135 kronor/månad

Passiv/pensionär (SRAT Hälsoskydd och SRAT inkomstförsäkring ingår inte): 30 kronor/månad

Skattereduktion på medlemsavgiften

Skattereduktionen för fackföreningsavgift återinfördes den 1 juli 2018 men avskaffades igen den 1 april 2019.

Det innebär att för inkomstår 2019 medges skattereduktion för fackföreningsavgifter som har betalats före den 1 april 2019. Skattereduktionen medges med 25 procent av den inbetalda avgiften om den har uppgått till minst 400 kr. SRAT lämnar kontrolluppgift till Skatteverket för betalda medlemsavgifter.

Så här betalar du din medlemsavgift

Vi rekommenderar att du betalar via autogiro. Då dras medlemsavgiften från ditt konto i efterskott, i slutet av varje månad. Du tecknar autogiro genom att logga in på din egen internetbank via datorn och under avdelningen Anslut autogiro välja ”Lotsförbundet” som betalningsmottagare.

I annat fall faktueras du kvartalsvis i förskott. Du kan välja att betala via e-faktura genom att logga in i din egen internetbank och under avdelningen Anslut e-faktura välja "SRAT" som betalningsmottagare.  

Betalning från utlandet

Du som betalar din medlemsavgift från utlandet behöver följande uppgifter:
IBAN: SE71 8000 0890 1192 4809 7538
BIC: SWEDSESS

A-kassan

Är du medlem i Akademikernas a-kassa tillkommer den avgiften och du betalar direkt till dem. Avgiften är 110 kronor per månad.

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se