Kärnan i ditt yrkesliv

Utgivning och annonsering

Utgivningsplan 2023

Nr 1
Textstopp den 26 januari 2023
Annonsstopp den 8 februari 2023
Utgivning den 7-10 mars 2023

Nr 2
Textstopp den 29 april 2023
Annonsstopp
 den 16 maj 2023
Utgivning den 13-19 juni 2023

Nr 3
Textstopp den 4 september 2023
Annonsstopp
 den 11 september 2023
Utgivning den 9-13 oktober 2023

Nr 4
Textstopp den 25 oktober 2023
Annonsstopp den 3 november 2023
Utgivning den 29 november-5 december december 2023

Annonspriser och mått

Annonsformat

Annonsbokning

Patricia Widergren
08-442 1864
patricia.widergren@srat.se 

Annonsmaterial

Högupplöst pdf skickas till patricia.widergren@srat.se

Annonspolicy

  • Essens är öppen för annonser som ett naturligt inslag i en modern tidning och ökar dess läsvärde och skapar intäkter som minskar medlemmarnas kostnader för tidningen.
  • Ansvarig utgivare har det yttersta ansvaret när det gäller vilka annonser som får publiceras och granskar varje annons i förväg. Det händer att tveksamma annonser stoppas eller nekas plats.
  • Essens tar inte in annonser som strider mot svensk lag, Tryckfrihetsför-ordningen, de etiska regler som finns i mediebranschen eller SRATs stadga.
  • Essens följer också de rekommendationer som Konsumentverket gör rörande oseriös marknadsföring och tar inte in annonser för kommersiella produkter som strider mot gällande lagstiftning.
  • Essens tar inte in annonser med främlingsfientligt, könsförnedrande eller annat kränkande innehåll. Tidningen tar inte in annonser från politiska partier, fackliga organisationer eller reklam för tobak och alkohol, spelföretag eller oseriösa låneföretag. Annonser får inte har redaktionellt utseende.