Kärnan i ditt yrkesliv

Kontakt

Ansvarig utgivare
Anders Berndt
08-442 4470
anders.berndt@srat.se

Redaktör
Per Cornell
073-654 31 18
per@a4.se

Annonsbokning
Patricia Widergren
08-442 1864
patricia.widergren@srat.se

Layout
A4 Text & Form AB

Tipsa tidningen

essens@a4.se