Kärnan i ditt yrkesliv

Fakta ESSENS

ESSENS - kärnan i ditt yrkesliv, är en medlemstidning för SRAT. Den når akademiker i samhällsbärande professioner inom hälsa, kommunikation och förvaltning; exempelvis arbetsförmedlare, audionomer, barnmorskor, diplomater/UD-tjänstemän, flygtekniker, hälsovetare, kiropraktorer, logopeder, lotsar, optiker, tandhygienister, trafikledare med flera.

Ansvarig utgivare

Anders Berndt
08-442 4470
anders.berndt@srat.se

Redaktör t.f.

Per Cornell
073 654 31 18
per@a4.se

Tipsa tidningen

essens@a4.se

Annonsbokning

kansli@srat.se

Layout

A4 Text & Form AB

Våra läsare

Om tidningen Essens

Format: 198 x 264
Färg: 4-färg
Papper omslag: 200 g Arctic Silk (Svanenmärkt)
Papper inlaga: 100 g Amber graphic(Svanenmärkt)
Antal nr/år: 4 
Upplaga: ca 21.000 ex
Tryckeri: Linderoths tryckeri

Tidningen är momsbefriad.

ISSN

2003-1548

Vill du inte ha tidningen per post?

Skicka ett meddelande till kansli@srat.se så får du i fortsättningen e-post om när nytt nummer av tidningen är ute så kan du läsa den digitalt.