Kärnan i ditt yrkesliv

2023-01-12

Tema omställning: Nu kan fler studera mitt i karriären

80 procent av lönen i studiebidrag! Inte konstigt att det nya omställningsstudiestödet är hett eftertraktat.

Det kan finnas flera olika orsaker. Men efter ett antal år i arbetslivet kan det krävas förändring. Ny kunskap för att vara relevant eller en ny inriktning för att inte tappa gnistan. Men hur klarar man att börja plugga igen, rent ekonomiskt? Det nya omställningsstudiestödet ger väldigt goda möjligheter.
– Redan sju minuter efter att vi öppnat vår webbtjänst kom den första ansökan in. Efter den första timmen så hade vi 600 ansök- ningar, säger Stefan Tärnhuvud, pressekrete- rare på CSN.

CSN administrerar omställningsstudiestö- det som finns sedan 1 oktober. Myndigheten har anställt minst 70 nya handläggare för att hinna ta hand om alla ansökningar som kommer in.
– Vi hade trott att ungefär 5 000 personer skulle söka för hela året. Men det har redan dubblats, säger Stefan Tärnhuvud.

Det nya offentliga studiestödet gör det  möjligt att kompetensutveckla sig mitt i livet för att bli mer attraktiv att anställa.
– Omställningsstudiestödet är en möjlig- het för den som är lite äldre, som jobbat ett tag, som ska våga plugga utan att ekonomin försämras alltför mycket, säger Stefan Tärnhuvud.

Stödet kan sökas av dig som är mellan 27 och 62 år och är väl etablerad på arbetsmark- naden. För att stödet ska beviljas så måste du också visa att den sökta utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden. Det kan handla om både komvux-, folkhögskole- hög- skole- och yrkesutbildningar i Sverige.
– Till exempel kan en undersköterska gå ett års påbyggnadsutbildning och bli speci- alistundersköterska, eller en ingenjör gå en påbyggnadsutbildning inom AI eller maskininlärning – eller göra något helt annat, säger Stefan Tärnhuvud.

Du kan inte få stöd för utbildningar som är av hobbykaraktär, eller utbildningar som en enskild arbetsgivare borde tillhandahålla för att anställda ska kunna sköta sina arbetsuppgifter.

Stödet består av tre delar: ett bidrag som alla kan få, ett bidrag som de med kollektivav- tal kan få och ett lån. Stödet täcker upp till 44 veckors heltidsstudier. Det kan även gälla för deltidsstudier.
– Är utbildningen kortare så får du söka för det. Är utbildningen längre så får du söka finansiering på annat håll. Eller gå ned i studietakt och få lägre bidrag och lån, säger Stefan Tärnhuvud.

Hur mycket du kan få i omställningsstudie- stöd beror på din inkomst. En enkel tumregel är att den kan täcka upp till 80 procent av din tidigare lön. Det är betydligt mer än via det vanliga studiemedelssystemet. Och dessutom är bidragsdelen betydligt större.
– Omställningsstudiestödet har en ganska förmånlig bidragsdel som gör att du kan gå tillbaka och sätta dig i skolbänken utan att förlora särskilt mycket, säger Stefan Tärnhuvud.

»Det funkar inte längre så att du först utbildar dig,

sedan jobbar och sedan går i pension.«


Förutom det offentliga omställningsstudiestödet, så kan du få ett kompletterande omställningsstudiestöd om din arbetsplats har kollektivavtal med en omställningsorganisation. Det kan vara stor skillnad, särskilt vid högre inkomster (se tabell sid 30–31).

TRR Trygghetsrådet är en sådan. De ger stöd och vägledning till privatanställda tjäns- temän som blivit uppsagda eller har behov av att kompetensutveckla sig. TRR har märkt ett stort intresse för det nya omställningsstudiestödet.
– Jag skulle säga att det är viktigt för var och en att fundera över hur jag håller mig relevant över tid på arbetsmarknaden. Det här stödet införs utifrån insikten att det kanske inte längre funkar så att du först utbildar dig, sedan jobbar och sedan går i pension. Det är mer rimligt att du fyller på med kompetens under arbetslivet. Kraven förändras också på grund av digitalisering, automatisering och andra typer av samhällsförändringar, förklarar Johan Lagerhäll, vd för TRR. 

I TRR:s målgrupp kommer stödet primärt att användas för högskole- och yrkeshögskole- utbildningar, inte för hela program, utan mer enskilda kurser och moment, tror han.
– Omställningsstudiestödet är inte tänkt för den som ska inleda högre studier. Det handlar snarare om kortare påfyllnadsutbild- ningar. Sedan kommer vi i den kollektivavta- lade världen också att ha möjligheten att köpa in vissa utbildningar, fortsätter han.

Omställningsorganisationer som TRR kan också skriva ett yttrande som skickas till CSN för att bekräfta att den sökta utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden. Ytt- randet underlättar CSN:s bedömning.

I slutet av oktober, när det nya stödet funnits i tre veckor, hade över 13 000 ansökningar om omställningsstudiestöd registrerats hos CSN. Hur många av dem som
sedan beviljas återstår att se. Ansökningar hanteras i den ordning de kommer in. Stödet kan dock bara beviljas så länge statens anslag räcker. Det är hög tid att söka om du vill ha stöd för en utbildning som börjar nästa år.
– Ju förr vi får in ansökan desto större är sannolikheten att du kan få stöd, säger Stefan Tärnhuvud.

16 mars 2023, 14:48

Avtalsrörelse: Vi måste agera för att anställda ska orka jobba ett helt yrkesliv

SRAT förhandlar mellan 10 och 15 avtal fram till 2024. Mats Eriksson menar att avtalsrörelser är...

12 januari 2023, 14:24

Granskning: Medlemmar under press

Orimlig arbetsbelastning. Dåligt stödav chefen. Ingen ork efter jobbet. Vardagen på arbetet är tu...

12 januari 2023, 14:00

Tema omställning: Från skådis till logoped

Efter en karriär som skådespelare kom Patrik Ganebratt till en punkt där det behövdes en...

12 januari 2023, 13:45

Tema omställning: Nu kan fler studera mitt i karriären

80 procent av lönen i studiebidrag! Inte konstigt att det nya omställningsstudiestödet är hett...

12 januari 2023, 13:24

Mötet: Gräver i vårt inre

Som tandhygienist tittttar Elena Shmarina rakt in i sin patients öppna mun. Mötet kring tandhälsa...