Kärnan i ditt yrkesliv

2023-01-12

Granskning: Medlemmar under press

Orimlig arbetsbelastning. Dåligt stödav chefen. Ingen ork efter jobbet. Vardagen på arbetet är tuff på många håll.

Hur har SRAT:s medlemmar det på jobbet? En stor arbetsmiljöenkät som gjorts under
året ger anledning till oro:

  • 25 procent hinner sällan eller aldrig med sina arbetsuppgifter under normal arbetstid.
  • 37 procent har oftast inte ork att göra annat än att gå hem och vila efter arbetsdagens slut.
  • 50 procent upplever att de sällan eller aldrig får hjälp av sin närmaste chef att prioritera sina arbetsuppgifter.

– Vi hade förstås hoppats på andra svar, men tyvärr är det här det resultat vi förväntat oss. De här siffrorna speglar det vi får till oss i enskilda samtal med medlemmar, där allt för många vittnar om orimlig arbetsbelastning och få möjligheter att ta pauser under arbetsdagen.

Det säger Hanna Adlerteg-Melinder, förhandlare på SRAT och en av dem som medverkat till att ta fram rapporten Snöhögen av arbetsuppgifter smälter aldrig som lanserades i mitten av november.

Arbetet med den stora enkätstudien började i våras, då den skickades ut till 15 942 medlemmar i SRAT. 4 818 svarade, vilket innebär en svarsfrekvens på drygt 30 procent. Tre fjärdedelar av de svarande var kvinnor.

– Vi skickade ut den brett till medlemmar inom alla de yrkesgrupper som ryms inom SRAT. I svaren kan vi se väldigt få skillnader mellan professioner, kön och ålder. Den pressade arbetssituation och brist på återhämtning som resultatet visar känns som ett generellt samhällsproblem, inte något som drabbar vissa grupper, säger Hanna Adlerteg-Melinder.

»Allt för många vittnar om

orimlig arbetsbelastning.«


Frågorna i enkäten kretsar kring tre huvudsakliga områden: Arbetsbelastning, möjlighet till återhämtning samt upplevt stöd från chefer och ledning. Hanna Adlerteg-Melinder tycker att svaren på frågorna om återhämtning är mest anmärkningsvärda:

– Det är väldigt oroande att möjligheterna till återhämtning uteblir i så stor utsträck ning. Det gör att man är helt slut efter arbets- dagen, vilket så klart påverkar alla andra delar av livet, säger hon.

En anna viktig fråga att lyfta, menar Hanna Adlerteg-Melinder, är chefernas roll. Hälften av alla som svarat på enkäten uppger att de sällan eller aldrig får hjälp att prioritera arbetsuppgifter av sin närmaste chef.
– Det betyder inte att chefer är okunniga eller ointresserade, utan det säger något om deras arbetsmiljö. Många chefer har nästintill omöjliga uppdrag. Där behöver vi som facklig organisation göra insatser så att alla våra medlemmar får tillgång till stöttande chefer som mäktar med sina uppdrag.

Rapporten kommer att presenteras på ett webbinarium den 12 december. Där deltar förutom Hanna Adlerteg-Melinder även Patricia Widergren, ansvarig för opinionsbildning på SRAT, och Henrik Sjösten, förhandlare och biträdande förbundsjurist. Webbinariet är öppet för alla SRAT:s medlemmar.

Och vad händer sedan – hur ska rapporten användas?
– Vi kommer fortsätta lyfta arbetsmiljöarbetet och bidra med råd, stöd och utbildningar om vad man kan göra både som enskild medlem och som fackligt förtroende- vald på arbetsplatsen, berättar Henrik Sjösten och fortsätter:

– På nationell nivå vill vi samverka med makthavare och andra intressenter för att påverka arbetet med de här frågorna i rätt riktning. Sedan kommer vi förstås att lyfta de här frågorna i avtalsrörelsen. Att se över arbetssätt och rutiner för att möjliggöra en bättre arbetsmiljö behöver inte vara så stort och kostsamt – men det måste göras.

Till sist kan man fråga sig om stress och press bland SRAT:s medlemmar är något som alltid funnits eller om det är ett nytt och ökande fenomen. Henrik Sjösten lutar åt det senare:
– Min personliga åsikt är att hjulen snur- rar snabbare och snabbare, kraven ökar hela tiden. Om vi ska se något positivt med resultatet så är det att arbetsmiljöfrågor diskuteras mer också inom SRAT, medlemmar emellan. Till slut har många fått nog, de orkar inte längre. Det är tråkigt och onödigt att det har behövt gå så här långt, men samtidigt är det bra att de här frågorna synliggörs. När fler säger ifrån går det att börja jobba med problemen.

Grafik

16 mars 2023, 14:48

Avtalsrörelse: Vi måste agera för att anställda ska orka jobba ett helt yrkesliv

SRAT förhandlar mellan 10 och 15 avtal fram till 2024. Mats Eriksson menar att avtalsrörelser är...

12 januari 2023, 14:24

Granskning: Medlemmar under press

Orimlig arbetsbelastning. Dåligt stödav chefen. Ingen ork efter jobbet. Vardagen på arbetet är tu...

12 januari 2023, 14:00

Tema omställning: Från skådis till logoped

Efter en karriär som skådespelare kom Patrik Ganebratt till en punkt där det behövdes en...

12 januari 2023, 13:45

Tema omställning: Nu kan fler studera mitt i karriären

80 procent av lönen i studiebidrag! Inte konstigt att det nya omställningsstudiestödet är hett...

12 januari 2023, 13:24

Mötet: Gräver i vårt inre

Som tandhygienist tittttar Elena Shmarina rakt in i sin patients öppna mun. Mötet kring tandhälsa...