Kärnan i ditt yrkesliv

2021-12-08

Ordförandeordet: Jag kommer aldrig att ha alla svaren själv

MagnusNordström förbundsordförande i SRAT

Just nu tänker jag på hur vi ska finna balans. Balansen mellan arbete och återhämtning för att hålla veckan ut, och mellan alla snabba nödvändigheter och det långsiktiga utvecklande, som ger oss ett hållbart (arbets)liv.

Jag brukar beskriva SRAT som en mångfacetterad ädelsten, där 25 föreningar bildar en stark enhet. Det ger mig en bild av 21 000 medlemmars sammanlagda kunskap och erfarenhet. Vilken styrka! Att få förtroendet att leda en organisation som vår är hedrande. Jag tar mig an uppgiften med ödmjukhet och glädje.

Nu är jag inne i en inlärningsperiod, då jag fördjupar mig i frågor som rör såväl medlemmarnas yrkesutövning och arbetsvillkor som föreningarnas arbete. Vad skaver? Vilka erfarenheter kan vi föra vidare från en förening till en annan? Hur stöder vi bäst varandra?

Jag kommer aldrig att ha alla svaren själv och det är inte heller min avsikt. Det är ni medlemmar som vet bäst hur olika frågor kan lösas i era verksamheter. Utifrån gemensamma kunskaper och erfarenheter fortsätter vi att utveckla den positiva spiral som bildas av ett gott samspel mellan medlem, förening och förbund.

Jag tänker mig fyra nyckelord i mitt uppdrag – lotsa, vårda, värna och vässa. Att, likt en verklig lots, stötta det arbete som pågår för att uppnå goda arbetsvillkor. Jag ska vårda förbundet genom att ta tillvara tidigare erfarenheter, och värna SRAT:s sätt att arbeta parallellt med yrke och villkor. Och jag ska vässa de verktyg vi har till vårt förfogande. Lite abstrakt än så länge. Men jag försäkrar er, det kommer att fyllas på med konkreta förslag i takt med att jag lyssnar på kloka förtroendevalda och medlemmar.

Magnus Nordström

08 december 2021, 15:46

"Coachningen utgår från medlemmen som individ"

Karriärcoacherna Evalinn Wilke och Hanna Adlerteg-Melinder Karriärcoacherna Evalinn Wilke och Hanna Adlerteg-Melinder

Alla medlemmar har tillgång till SRAT:s karriärservice, förmånen stöttar dig som medlem i...

08 december 2021, 15:31

Ordförandeordet: Jag kommer aldrig att ha alla svaren själv

MagnusNordström förbundsordförande i SRAT MagnusNordström förbundsordförande i SRAT

Just nu tänker jag på hur vi ska finna balans. Balansen mellan arbete och återhämtning för att...

01 december 2021, 08:00

Spaning: Hoten som får företag att ställa om

En jordglob med tåg sunt om, träd, rötter. Volvos logga, H&Ms logga, en pensel som målar grönt En jordglob med tåg sunt om, träd, rötter. Volvos logga, H&Ms logga, en pensel som målar grönt

SPANING. Ett problem kan också vara en möjlighet. Inte bara på managementspråk. Nu börjar även...

01 december 2021, 08:00

Forensiker: Nykter syn på fylla

Forensiker Andreas Andersson sitter på sin arbetsplats med en massa mätinstrument runt om sig Forensiker Andreas Andersson sitter på sin arbetsplats med en massa mätinstrument runt om sig

MÖTET. Glöm promille. Nästan alla som testar positivt för rattfylla blåser i bevisinstrumentet...

01 december 2021, 08:00

Ständig kritik blir en hälsorisk

Armar och händer som pekar Armar och händer som pekar

TEMA I SKOTTGLUGGEN. En människa i affekt kan bli lugnare om man lyssnar och bekräftar under...