Kärnan i ditt yrkesliv

Essens 4-2021 2021-12-01

Granskningen: Hårt tryck på optiker – kan ej ta paus

En syntavla där det står vi vill ha rast och vila på jobbet. En optiker pekar på tavlan, flera andta optiker i små illuysrationer  vid ögon och mätinstrument

GRANSKNINGEN. Tre av fyra optiker saknar möjlighet att ta pauser på jobbet, visar en ny undersökning. – Det är ett stort arbetsmiljöproblem, säger Sverker Jutvik, förhandlare på SRAT.

Raster och pauser under arbetsdagen har stor betydelse för de anställdas välbefinnande och återhämtning, enligt forskare. Men i enkätundersökningen som SRAT gjort bland optiker uppger nästan hälften av dem att de bara kan ta paus om kunder bokar av sina besökstider.
– Problemet är att det är för tajt bokat och inte tillräckligt med tid avsatt i schemat för paus och kanske inte heller för administrativa uppgifter. Är det schemalagt för paus tar optikerna ofta pausen till att hantera remisser, ringa samtal och lägga beställningar, annars hinner de inte med, säger Unni Rosengren, styrelseledamot i Svensk Optikerförening.

Många vittnar också om att de mår dåligt på sin fritid av bristen på återhämtning under arbetsdagen. I längden kan det leda till att anställda blir utbrända och sjukskrivna, menar Unni Rosengren.
– Arbetsgivaren måste göra det möjligt att ta paus och det kan man bara göra genom att ha en luftigare tidbok eller att optikerna själva får bestämma och planera när de vill ha sina pauser.

»Problemet är att det är för tajt bokat.«


Undersökningen visar även att lunchrasterna naggas i kanten av den pressade arbetssituationen. Många beskriver att de ofta blir störda på lunchen, måste kasta i sig maten eller bara kan ta lunch om tidboken inte är fulltecknad.
– Har du en kund före lunchen som drar över tiden så får du aldrig hela din timme. Det är många som bara får 45–50 minuters lunch. Och det är ändå obetald tid, säger Unni Rosengren.

Arbetsmiljöreglerna säger att arbetsgivaren är skyldig att förebygga ohälsosam arbetsbelastning. Arbetsgivaren ska också ta hänsyn till hur arbetstiden kan inverka på de anställdas hälsa och särskilt uppmärksamma möjligheten till återhämtning. Men hög arbetsbelastning och stress är fortfarande vanligt förekommande i många branscher och en bidragande orsak till de höga sjukskrivningstalen.
– Det är ett stort arbetsmiljöproblem. Det motverkar ambitionen om att ha ett hållbart arbetsliv, men påverkar också individens återhämtning och mående på kort och lång sikt, säger Sverker Jutvik, förhandlare på SRAT.

Enligt arbetstidslagen har anställda rätt till rast om arbetspasset är längre än fem timmar. Det finns också en särskild skrivelse i optikeravtalet som säger att pauser under arbetsdagen är en förutsättning för en god arbetsmiljö. Men många optiker jobbar på mindre arbetsplatser, vilket kan göra det svårare för dem att ta paus i arbetet.
– Även hos de stora kedjorna är butikerna små. Går man in i en butik är det kanske två optiker där, ibland bara en. Då finns det inte så mycket resurser att bolla med. Det gör att man bör arbeta mer systematiskt med det här.

»Bokningarna är löpandebands-princip.
Man får kasta i sig maten.«


SRAT kommer nu att ta undersökningen och frågan om återhämtning vidare till Svensk Handel.
– Vi kommer att inleda en dialog med Svensk Handel. Sedan är vi intresserade av att diskutera det här med deras medlemsföretag också för att kunna gå in mer på detaljer med dem. Sedan hoppas vi att medlemmar som upplever att de inte får rätt till raster och pauser tar kontakt med oss, säger Sverker Jutvik.

På Svensk Handel välkomnar man en dialog om resultaten av undersökningen. Men generellt anser man att deras medlemsföretag lever upp till de avtal och regler som gäller.
– Jag förutsätter att SRAT kommer att presentera den här undersökningen i sin helhet för oss och att vi kan sätta oss ner tillsammans och gå igenom den. Vi måste börja där och sedan får vi se om vi kan dra några gemensamma slutsatser. Men arbetsmiljöarbetet måste bedrivas lokalt, ute på arbetsplatserna, säger Ola Axelsson, förhandlingschef på Svensk Handel.


Resultat från SRAT:s undersökning

  • En av fyra säger att de har kunnat ta pauser i den omfattning som de behöver det senaste halvåret.
  • 44 procent uppger att de sällan eller aldrig har kunnat ta paus varje arbetsdag det senaste halvåret.
  • 14 procent svarar att de mår dåligt på sin fritid av att inte få tillräcklig återhämtning under arbetsdagen.
  • Närmare hälften av de svarande uppger att de förväntas ha dagen fullbokad och bara kan ta paus om det blir avbokningar.
  • 22 procent säger att de har inplanerade pauser. Lika hög andel anger att det brukar finnas tid till paus under arbetsdagen oavsett bokningsläget.
  • En av tio uppger att de ofta eller ibland inte kan ta lunchrast.

(Enkätundersökningen genomfördes under våren 2021 och omfattar svar från 395 medlemmar i Svensk Optikerförening som arbetar i hela landet, huvudsakligen i butik.)

Några exempel från frisvaren:

”Är bokad i princip varje minut under arbetsdagen förutom de 60 min som är blockade för lunch.”

”Tyvärr är de planerade pauserna oftast den enda möjligheten att hinna ikapp med journalföring/remisshantering eller andra ärenden som byggs på under dagen...”

”Bokningarna är löpandebands-princip. Man får kasta i sig maten.”

08 december 2021, 15:46

"Coachningen utgår från medlemmen som individ"

Karriärcoacherna Evalinn Wilke och Hanna Adlerteg-Melinder Karriärcoacherna Evalinn Wilke och Hanna Adlerteg-Melinder

Alla medlemmar har tillgång till SRAT:s karriärservice, förmånen stöttar dig som medlem i...

08 december 2021, 15:31

Ordförandeordet: Jag kommer aldrig att ha alla svaren själv

MagnusNordström förbundsordförande i SRAT MagnusNordström förbundsordförande i SRAT

Just nu tänker jag på hur vi ska finna balans. Balansen mellan arbete och återhämtning för att...

01 december 2021, 08:00

Spaning: Hoten som får företag att ställa om

En jordglob med tåg sunt om, träd, rötter. Volvos logga, H&Ms logga, en pensel som målar grönt En jordglob med tåg sunt om, träd, rötter. Volvos logga, H&Ms logga, en pensel som målar grönt

SPANING. Ett problem kan också vara en möjlighet. Inte bara på managementspråk. Nu börjar även...

01 december 2021, 08:00

Forensiker: Nykter syn på fylla

Forensiker Andreas Andersson sitter på sin arbetsplats med en massa mätinstrument runt om sig Forensiker Andreas Andersson sitter på sin arbetsplats med en massa mätinstrument runt om sig

MÖTET. Glöm promille. Nästan alla som testar positivt för rattfylla blåser i bevisinstrumentet...

01 december 2021, 08:00

Ständig kritik blir en hälsorisk

Armar och händer som pekar Armar och händer som pekar

TEMA I SKOTTGLUGGEN. En människa i affekt kan bli lugnare om man lyssnar och bekräftar under...