Kärnan i ditt yrkesliv

Essens 4-2021 2021-12-08

"Coachningen utgår från medlemmen som individ"

Karriärcoacherna Evalinn Wilke och Hanna Adlerteg-Melinder

Alla medlemmar har tillgång till SRAT:s karriärservice, förmånen stöttar dig som medlem i jobbsökande och om du vill göra en förändring i ditt yrkesliv.

Det kan röra sig om allt från att spetsa till en profil på LinkedIn, att skriva ansökningshandlingar till professionell karriärcoachning. Evalinn Wilke och Hanna Adlerteg Melinder är certifierade coacher och möter medlemmar i karriär­samtal. Här svarar de på några frågor om SRAT:s karriärcoachning.

Vad gör SRAT:s karriärcoacher?

– Vi coachar medlemmar som vill ha någon form av förändring antingen i befintlig yrkesroll, arbetssituation, eller genom att byta riktning och arbete. Coachningen utgår från medlemmen som individ och vi vägleder i att strukturera tankar, mål och drömmar, samt att reflektera över nuvarande arbetssituation. Allt för att medlemmen ska komma vidare i sin karriär, nå sina mål eller hantera en utmanande arbetssituation.

Vad menar vi med karriärutveckling?

– Det kan handla om att byta arbete eller riktning i sitt arbetsliv, men också om att satsa på sin nuvarande roll, öka motivationen, skapa framgång, hitta balans och få
mer välmående i sin yrkesroll. Det kan också röra sig om nya perspektiv
och att lösa utmaningar och dilemman på arbetet. Är du chef och vill bli en bättre chef så är chefscoachning något vi också kan erbjuda.

Vad är det roligaste med att vara karriärcoach?

– Arbetet är en stor del av vårt liv och det är viktigt att trivas med sitt jobb. Därför tycker jag att det roligaste med karriärcoachningen är att stötta medlemmar i att hitta ett arbete som känns meningsfullt och som bidrar till välmående och utveckling, säger Hanna Adlerteg Melinder, förhandlare och coach.

– Jag instämmer verkligen. Det jag tycker är roligast med karriärcoachningen är också att se hur coachningen kan skapa motivation, nya tankar och perspektiv hos den som blir coachad, säger Evalinn Wilke, förhandlare och coach.

Vem kan boka tid med coacherna?

– Alla yrkesverksamma medlemmar kan kostnadsfritt boka tid med SRAT:s karriärcoacher. Ett samtal tar ungefär 40–60 minuter och det finns möjlighet att boka uppföljande samtal om det finns behov. Skicka dina frågor till karriar@srat.se för att få det stöd du behöver. 

08 december 2021, 15:46

"Coachningen utgår från medlemmen som individ"

Karriärcoacherna Evalinn Wilke och Hanna Adlerteg-Melinder Karriärcoacherna Evalinn Wilke och Hanna Adlerteg-Melinder

Alla medlemmar har tillgång till SRAT:s karriärservice, förmånen stöttar dig som medlem i...

08 december 2021, 15:31

Ordförandeordet: Jag kommer aldrig att ha alla svaren själv

MagnusNordström förbundsordförande i SRAT MagnusNordström förbundsordförande i SRAT

Just nu tänker jag på hur vi ska finna balans. Balansen mellan arbete och återhämtning för att...

01 december 2021, 08:00

Spaning: Hoten som får företag att ställa om

En jordglob med tåg sunt om, träd, rötter. Volvos logga, H&Ms logga, en pensel som målar grönt En jordglob med tåg sunt om, träd, rötter. Volvos logga, H&Ms logga, en pensel som målar grönt

SPANING. Ett problem kan också vara en möjlighet. Inte bara på managementspråk. Nu börjar även...

01 december 2021, 08:00

Forensiker: Nykter syn på fylla

Forensiker Andreas Andersson sitter på sin arbetsplats med en massa mätinstrument runt om sig Forensiker Andreas Andersson sitter på sin arbetsplats med en massa mätinstrument runt om sig

MÖTET. Glöm promille. Nästan alla som testar positivt för rattfylla blåser i bevisinstrumentet...

01 december 2021, 08:00

Ständig kritik blir en hälsorisk

Armar och händer som pekar Armar och händer som pekar

TEMA I SKOTTGLUGGEN. En människa i affekt kan bli lugnare om man lyssnar och bekräftar under...