Kärnan i ditt yrkesliv

Essens 4-2019 2019-12-11

Klirr i kassan för klimatsmarta

TEMA: En klimatbonus för anställda som väljer tåg framför flyg. Det har facket på Folkhälsomyndigheten förhandlat fram. Det bästa? Alla vinner.

Ni sitter så långt bort, säger Ulrika Owen.
Hon framträder på en stor skärm i det lilla konferensrummet på Folkhälsomyndigheten i Solna. Själv sitter utredaren Ulrika Owen uppe i Östersund och är med på intervjun via videolänk. Kollegan och hälsoekonomen Ellen Wolff i Solna rattar på en svart manick. En liten ruta på skärmen visar hur Ulrikas kamera zoomar in och vi kommer närmare.

– Ofta får vi lägga tio minuter i början av ett möte på att få tekniken att funka. Men det går åt rätt håll, ledningen har gjort mycket för att det ska bli enklare, säger Ellen Wolff.

55 mil skiljer de två kollegorna åt. Med 416 anställda i Solna och 120 i Östersund blir det en hel del telefon och videomöten. Avståndet leder också till många resor. Men sedan den 1 oktober 2017 får anställda som väljer tåget på resor över 50 mil en bonus på 550 kronor enkelväg och 1 100 kronor för tur- och retur. Det är den lokala Saco S-föreningen som har förhandlat fram en grön paragraf i avtalet för tjänsteresor.

»Tågresandet ökade

med 283 procent.

Vi är väldigt glada
och stolta.«

 

Jim Werngren är utredare på Folkhälsomyndigheten och ordförande för fackklubben.

– Tågresandet mellan kontoren ökade med 283 procent mellan 2017 och 2018. Vi är väldigt glada och stolta, säger han.

JIM WERNGREN har drivit fram det gröna avtalet tillsammans med Ulrika Owen som var ordförande för klubben när förhandlingarna med arbetsgivaren drog igång 2016. Det började egentligen med att avtalet för tjänsteresor skulle ses över i stort. Tjänsteresorna tog medarbetarnas fritid i anspråk och facket ansåg att de måste kompenseras för det.

De som valde tåget förlorade mer tid och klubben menade att det behövdes någon form av styrmedel som belönade medarbetare som valde ett klimatsmart resealternativ.

Det fanns också en uttalad ambition från arbetsgivaren om att öka antalet resfria möten och främja miljömässigt resande. 2016 var Folkhälsomyndigheten en av de fem myndigheter enligt Naturvårdsverkets lista som hade högst utsläpp av koldioxid per anställd från korta flygresor.

Sedan tidigare fanns det en policy om att välja tåg före flyg på resor under 50 mil. Men mellan de två kontoren är det 55 mil. Ulrika Owen och Jim Werngren begärde ut statistik över resandet. De analyserade antal resor, hur de var fördelade på tåg och flyg, utsläpp, sträckor och kostnader.

– Oj, tänkte vi, här finns det saker som behöver kartläggas. Och plötsligt kunde vi komma med underlag till arbetsgivaren och peka på hårda fakta över hur det såg ut, säger Jim Werngren.

Det visade sig att 95 procent av resorna mellan kontoren gjordes med flyg. Och till sin stora förvåning upptäckte de att flygresorna i snitt var dubbelt så dyra som tågbiljetterna. Varje tågbiljett kostade i snitt 650 kronor, jämfört med en flygbiljett som låg på 1 200 kronor. De skulle alltså kunna förvandla mellanskillnaden till en premie för den som valde tåget.
– Även om vi la på premien så blev det inte dyrare, inte ens om alla reste med tåg, säger Ulrika Owen.

Och då, inflikar, Jim Werngren, har vi inte ens räknat med kostnader för anslutningsresor till och från flygplatsen. Dessutom, fortsätter han, tar det tid att ta sig till och från flygplatsen, checka in, gå genom säkerhetskontrollen och på planet.
– Det finns en vinst för arbetsgivaren i och med att vi medarbetare kan sätta oss och arbeta direkt på tåget och utföra ett större antal arbetade timmar, säger han.

»Jag får många mejl
och telefonsamtal från andra
myndigheter som vill veta
hur vi har gjort.«

 

ARBETSGIVAREN tyckte att fackets förslag var bra. Ellen Wolff och andra medarbetare fick reda på nyheten om den gröna reseparagrafen på intranätet. Hon tycker liksom sina två kollegor att klimatet är en självklar facklig fråga. Facket jobbar ju även med andra stora samhällsfrågor, som jämställdhet, lika villkor och arbetsmiljörelaterad ohälsa.
– Både som medlem i ett Sacoförbund och medarbetare på myndigheten är det kul att känna att ens arbetsgivare försöker ta ansvar för klimatet. Det är också bra för arbetsmiljön, jag vill kunna vara en ansvarstagande medarbetare, säger Ellen Wolff.

I april prisades Folkhälsomyndigheten också med SJ:s miljödiplom för hållbart resande för tågpremien.
– Jag får många mejl och telefonsamtal från andra myndigheter som vill veta hur vi har gjort, säger Jim Werngren.

EN DEL ANSTÄLLDA reser också med tåg på konferenser och möten utomlands. Jim Werngren har själv åkt till bland annat Holland, Österrike och Ryssland med tåg.
– Jag vet inte om jag har haft tur, men det har fungerat bra alla gånger. På vägen hem från Sankt Petersburg stannade jag i Helsingfors och tog en arbetslunch med min finska kollega.

Tåget har annars ett ganska skamfilat rykte när det gäller förseningar. Men, säger Jim Werngren, statistiken talar till tågets fördel.

Sett över ett år är tåget mer punktligt än inrikesflyget. För några år sedan var det stora problem, berättar han, men SJ har jobbat stenhårt för att få bukt med problemen.

Ulrika Owen påpekar att det finns många förseningar med flyg där planet får cirkulera över flygplatsen eller landa någon annanstans.
– Här i Östersund har vi flyg varje höst som vare sig landar eller lyfter på grund av dimma. Då är tåget ett säkrare kort, säger hon.

I MARS I ÅR startade bland andra Jim Werngren och Ulrika Owen gruppen Klimatinitiativet på Folkhälsomyndigheten. Tanken är att skapa en plattform för klimatintresserade medarbetare. Gruppen ordnade till exempel en fika för att diskutera klimatarbetet och uppmärksamma organisationen Fridays for Futures stora klimatstrejk den 27 september.
– Det dök upp nästan hundra personer i Östersund och Solna! Det är bra för en fredagsförmiddag. Det blev en stark intern signal att frågan är viktig, säger Jim Werngren. ●

TÅGBONUS GAV RESULTAT

  • Folkhälsomyndigheten har 416 anställda i Solna och 120 i Östersund. Tågpremien infördes den 1 oktober 2017.
  • Mellan 2017 och 2018 ökade antalet tågresor mellan kontoren med 283
  • procent, från 187 till 716.
  • Av det totala antalet resor mellan kontoren ökade tåget sin andel från 6 procent till 20 procent under samma period. Preliminära siffror visar att den siffran steg till 31 procent för perioden 1 januari–1 september 2019.
  • Totalt ökade antalet tågresor på myndigheten, på alla sträckor, med 44 procent.
  • Antalet flygresor mellan kontoren låg i princip stilla, men antalet anställda  hade samtidigt ökat med 6 procent.

20 december 2019, 09:41

Alla talar om tillit

SPANING: Mätbara mål skulle göra offentlig sektor mer effektiv.I stället ökade pappersarbetet och...

12 december 2019, 14:10

Trots larmen – fortsatt kris för barnmorskorna

GRANSKNING. Det pressade läget i förlossningsvården har diskuterats i många år. Ändå upplever...

11 december 2019, 16:33

Klirr i kassan för klimatsmarta

TEMA: En klimatbonus för anställda som väljer tåg framför flyg. Det har facket på Folkhälsomyndig...

11 december 2019, 16:13

Trimmar Eliten

MÖTET: Anna Jonassons kunder tillhör idrottens toppskikt. Som kiropraktor är hennes uppgift att s...