Kärnan i ditt yrkesliv

Essens 3-2022 2022-10-03

Hundboom på jobbet

Illustration med en kvinna och en man på kontor med en massa hundar

SPANING. Nu vill fler ta med sig hunden till jobbet. Men är det verkligen en bra idé? Frågan lär dela kollegorna på arbetsplatserna.

Hunden må vara människans bästa vän, men måste människan nödvändigtvis ha med sig sin bästis på jobbet? Ja, det är det uppenbarligen många som anser.

När försäkringsbolaget Agria i höstas frågade 500 av sina hundägande kunder om de tänkte ta med sig husdjuren till arbetsplatsen svarade nästan var femte person jakande. Enligt en annan undersökning, från Linkedin, uppgav 3 av 10 att de rent av är beredda att säga upp sig om de skulle nekas detta av arbetsgivaren.
Bakgrunden till det växande antalet kontorshundar är naturligtvis pandemin. Hemarbete tillsammans med en ekonomisk pott efter inställda luncher och nöjen gav många möjlighet att skaffa husdjur. Annett Kjellberg, avdelningschef på Djuravdelningen på Jordbruksverket, kan inte säga exakt hur mycket försäljningen av hundar har ökat, men berättar att grova uppskattningar tyder på omkring 25 procent de senaste två åren.
– Utifrån trycket som vi ser på veterinära stationer och på omsättningen överhuvudtaget, kopplat till tjänster, så är det en väldig ökning. Priserna har gått upp och införseln av hundar från andra länder har också ökat mycket. Det vet vi från gränsstationskontroller.

Somliga välkomnar utvecklingen med djur på jobbet, och pekar på fördelarna. Ida Tengman, försäljningschef hos ­kontors- och konferensaktören 7A, refererar till forskning som visar på minskad stress och ökad arbetstillfredsställelse som positiva konsekvenser.
– Hundar har alltid varit välkomna hos oss, under förutsättning att de är rumsrena, inte skäller och håller sig inne på kontoret. Förutom att hundarna skapar en bättre arbetsmiljö så är den här möjligheten också en förmån för våra kunder, som behöver få livspusslet att gå ihop, och som kanske inte vill eller har möjlighet att betala flera tusen i månaden för ett hunddagis, säger hon.

Alla är dock inte lika glada över utvecklingen. Hos landets pälsallergiker och astmatiker finns en oro. Det berättar Helena Färnsten, tillförordnad generalsekreterare på Astma- och allergiförbundet.
– Det är oerhört viktigt att tänka på att det som är en kär och älskad familjemedlem för någon kan utgöra en hälsofara för någon annan. Ingen ska behöva riskera att bli allvarligt sjuk på jobbet.

Svåra astmaanfall, andningssvårighet, akut vård – allmänhetens kunskap är alltjämt låg vad gäller de svåra konsekvenser som hundar kan innebära för allergiker, menar Helena Färnsten. Och det finns en utbredd föreställning om att ett piller löser problemet, säger hon, men så är det inte.

Enligt en annan föreställning är det endast den direkta kontakten med hunden som är riskfylld, och att faran är ur världen när djuret är det.
– I själva verket är det så att allergenet, det i hunden som man reagerar på, fastnar på textilier, mattor, gardiner, och kan sitta kvar i månader, kanske ännu längre, och påverka allergikern.

Astma- och allergiförbundet driver inte något totalförbud mot hundar på jobbet, men vill understryka vikten av att arbetsmiljölagen följs på den här punkten. Enligt den ingår det i arbetsgivarens arbetsmiljöarbete att göra en riskanalys, för att bedöma om hundar kan innebära någon fara för medarbetarna.

En viss oro över det växande hund­intresset finns också hos Annett Kjellberg på Jordbruksverket. Fast den är av ett annat slag.
– Vi tycker att det är jätteroligt att människor vill ha djur. Tyvärr får vi in ärenden om personer som inte tar om hand sina djur, och vi vill inte att det inflödet ska öka. Jag kan inte avgöra om det har gjort det på sistone, men det är ständigt många ärenden. Det jobbar vi för att stävja.

»Om varenda kotte skulle dyka upp
med hund och vi hade 600 hundar på
kontoren skulle det kunna bli en utmaning.«

 

Trivs hundarna på kontor? Varken mer eller mindre än människor, enligt Annett Kjellberg. Får de bara mat och vatten och motion minst var sjätte timme har de nog det bra. Blir de många på samma arbetsplats kan det dock bli en utmaning att få dem att hålla sams. Ida Tengman på kontors- och konferensaktören 7A berättar att det har hänt ett par gånger att hundar har drabbat samman på ett av företagets kontor.
– Jo då, jag har upplevt hundslagsmål. Det var många hyresgäster på samma våningsplan som hade hundar, sådana här små skälliga saker, du vet, som rök ihop i köket. Det var någon av dem som smet. Och jag minns en väldigt gammal hund, blind och döv, som slank in på konferensvåningen och började mingla med gästerna.

Har de funderat över någon maxgräns för hundar på företaget? Nej, max tio procent av kunderna har hundar med sig, så det har aldrig varit någon fråga, svarar hon.
– Det handlar om ungefär två hundar per våningsplan, och de flesta är superväluppfostrade. Men det är klart att om varenda kotte skulle dyka upp med hund och vi plötsligt hade 600 hundar på kontoren skulle det kunna bli en utmaning. Å andra sidan: då kanske det vore dags för oss att starta hunddagis. ●

03 oktober 2022, 11:22

Tema stress: Chefen som lyssnade på alla utom sig själv

Entreprenören Fredrik Boström Entreprenören Fredrik Boström

TEMA STRESS. Fredrik Boström har alltid lagt in högsta växeln i sina jobb som chef och entreprenö...

03 oktober 2022, 11:22

Tema stress: ”Kraven på snabbhet knäckte mig”

Tandhygienisten Ulrika Eriksson sitter utomhus under ett träd med ett staffli och målar Tandhygienisten Ulrika Eriksson sitter utomhus under ett träd med ett staffli och målar

TEMA STRESS. Som nyutexaminerad tandhygienist hade Ulrika Eriksson höga krav på sitt eget arbete...

03 oktober 2022, 10:11

Tema stress: Stressen ökar mest bland kvinnor

Brända tändstickor Brända tändstickor

TEMA STRESS. Stressrelaterade diagnoser skenar. Värst är det i offentlig sektor där många kvinnli...

03 oktober 2022, 09:58

Mötet: Hälsoäventyr

Hälsopedagogen Anna Luther visar skelettet Åke för ett antal barn som sitter på golvet Hälsopedagogen Anna Luther visar skelettet Åke för ett antal barn som sitter på golvet

Anna Luther använder upplevelse­pedagogik för att lära barn om kropp, hälsa och värderingar. – Ma...

03 oktober 2022, 09:42

Hundboom på jobbet

Illustration med en kvinna och en man på kontor med en massa hundar Illustration med en kvinna och en man på kontor med en massa hundar

SPANING. Nu vill fler ta med sig hunden till jobbet. Men är det verkligen en bra idé? Frågan lär...