Kärnan i ditt yrkesliv

2021-12-08

Ordförandeordet: Att behålla lugnet i stormen

MagnusNordström förbundsordförande i SRAT

Jag gillar att våra fackliga förtroendevalda möts under SRAT-dagarna för att fortsatt bygga på de gemensamma mål vi antagit i vårt idéprogram.

Efter en underbart solig sommar är vi på väg mot dunklare dagar. Precis som att vara i stormens öga har sommaren nästan känts overklig efter två pandemiår, det fruktansvärda kriget i Ukraina, fördyringar, höjda räntor, energikris och lågkonjunktur.
Nästan ingen av dessa omvärldskriser hade vi kunnat förutse eller påverka själva i Sverige. Kanske är då botemedlet att göra det bästa av det vi kan påverka här och nu. För vi har ingen brist på utmaningar vad gäller arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Sveriges demokratiska val har nyligen hållits. Även om mycket av den opinionsbildning SRAT och Saco bedriver riktas mot politiska beslut och offentliga resurser så är den svenska partsmodellens kärna att arbetsmarknaden fungerar bäst när arbetsmarknadens parter kommer överens. Den låter parterna själva bestämma hur vi ska göra för att skapa samhällsnyttiga, konkurrenskraftiga och hållbara arbeten. Behovet av livslångt lärande och utveckling möttes exempelvis av parterna genom de centrala avtalen och överenskommelserna kring anställningsskydd och omställning som trädde i kraft den 1 oktober.

Vi har mycket mer att göra. Arbetsmiljöproblemen, när resurser och krav inte möts, måste åtgärdas. Vi måste också ta tag i dilemmat att kompensera årets mycket kännbara fördyringar utan att skapa en ond spiral där priser, löner och räntor stiger.
Jag är övertygad om att vi rider ut den storm som nu omger oss. Lugnet i stormens öga är ju det som finns kvar när stormen bedarrat – det vet vi från alla de tidigare stormar vi genomlevt.

»­Ingen brist på utmaningar
vad gäller arbets­villkor.«

03 oktober 2022, 11:22

Tema stress: Chefen som lyssnade på alla utom sig själv

Entreprenören Fredrik Boström Entreprenören Fredrik Boström

TEMA STRESS. Fredrik Boström har alltid lagt in högsta växeln i sina jobb som chef och entreprenö...

03 oktober 2022, 11:22

Tema stress: ”Kraven på snabbhet knäckte mig”

Tandhygienisten Ulrika Eriksson sitter utomhus under ett träd med ett staffli och målar Tandhygienisten Ulrika Eriksson sitter utomhus under ett träd med ett staffli och målar

TEMA STRESS. Som nyutexaminerad tandhygienist hade Ulrika Eriksson höga krav på sitt eget arbete...

03 oktober 2022, 10:11

Tema stress: Stressen ökar mest bland kvinnor

Brända tändstickor Brända tändstickor

TEMA STRESS. Stressrelaterade diagnoser skenar. Värst är det i offentlig sektor där många kvinnli...

03 oktober 2022, 09:58

Mötet: Hälsoäventyr

Hälsopedagogen Anna Luther visar skelettet Åke för ett antal barn som sitter på golvet Hälsopedagogen Anna Luther visar skelettet Åke för ett antal barn som sitter på golvet

Anna Luther använder upplevelse­pedagogik för att lära barn om kropp, hälsa och värderingar. – Ma...

03 oktober 2022, 09:42

Hundboom på jobbet

Illustration med en kvinna och en man på kontor med en massa hundar Illustration med en kvinna och en man på kontor med en massa hundar

SPANING. Nu vill fler ta med sig hunden till jobbet. Men är det verkligen en bra idé? Frågan lär...