Kärnan i ditt yrkesliv

2020-09-23

Upp i sadeln igen. Så hittar du vägen tillbaka

En häst som har tungan hängande. Upp i sadeln igen

TEMA. Stöd från chefen och god kommunikation är avgörande för att komma tillbaka från en sjukskrivning. Arbetsgivaren ska bland annat ta fram en plan för hur återgången ska gå till.

Vägen tillbaka från en sjukskrivning kan se olika ut. Hur det går till och hur lång tid det tar beror bland annat på varför du är sjukskriven och vad du jobbar med. Det berättar Christian Ståhl, biträdande professor i sociologi vid Linköpings universitet, som forskar om sjukskrivning, återgång i arbete och rehabilitering.

– Om jag som forskare bryter benet skulle jag förmodligen kunna jobba 100 procent ganska snart eftersom jag inte behöver röra mig så mycket. Men om du är undersköterska behöver du antagligen vara heltidssjukskriven, säger han.

Det viktigaste, menar Christian Ståhl, är att det finns en arbetsplats som visar att man vill att medarbetaren ska komma tillbaka och som stöttar personen i det. Enligt Försäkringskassan ska arbetsgivaren till exempel hålla löpande kontakt med den som är sjukskriven. God dialog är också en av nycklarna i rehabiliteringen, enligt Christian Ståhl. Hur kontakten ska se ut beror på situationen. Om du till exempel är utbränd och får stresspåslag bara av att ha kontakt med jobbet kan det vara bra om chefen backar i början och sedan gradvis ökar kontakten.

– Men om du är sjukskriven för, säg ryggbesvär, då är kontakt med arbetsgivaren positivt. Det kan till och med vara lämpligt att återvända till arbetet ganska snart eftersom vi utifrån forskning om muskelbesvär vet att det är bra med aktivitet.

En person som är sjukskriven för stressproblematik, fortsätter han, kan behöva både kortare arbetstid och mindre sociala kontakter. I början är det bra att undvika möten, deadlines och kontakter med till exempel kunder, patienter och liknande. Det är viktigt med tydlighet och dialog. Den anställda kan till exempel behöva hjälp att sortera vad som är viktigt och vad som kan prioriteras bort.

»Det är viktigt med tydlighet och dialog.«

Terese Östlin är nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan. Hon berättar att arbetsgivaren ska göra en plan för återgång i arbete, om medarbetaren förväntas vara sjuk i mer än 60 dagar. Det behöver göras senast 30 dagar från det att personen blev sjuk. Planen ska tas fram tillsammans med den som är sjukskriven. Chefen följer sedan upp och gör ändringar om det behövs.

– Planens främsta uppgift är att vara ett stöd för att arbetstagaren ska kunna återgå i arbete. Den ska vara lätt att följa för dem som är berörda. En viktig del är till exempel att arbetsgivaren och medarbetaren bestämmer hur de ska hålla kontakten och följa upp planen, säger Terese Östlin.

I arbetet med att ta fram planen behöver chefen och den som är sjukskriven bland annat fundera över vilka insatser som behövs för att personen ska komma tillbaka. Arbetsgivaren är skyldig att anpassa arbetssituationen så långt det är möjligt. Det kan till exempel vara förändringar av arbetstider, arbetsuppgifter eller den fysiska arbetsplatsen. Det kan också handla om tekniska hjälpmedel eller att erbjuda personen ett annat arbete. På Försäkringskassans hemsida finns en mall för hur planen kan se ut.

– Chefen kan också ta stöd av till exempel företagshälsovården i att utforma planen, säger Terese Östlin.

Psykisk ohälsa, särskilt på grund av stress, är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Enligt Christian Ståhl är det ofta en dålig arbetsmiljö som ligger bakom. Samtidigt är det vanligt att arbetsgivare individualiserar organisatoriska problem. Då gör man anpassningar och åtgärder som bara berör den individ som nu är sjukskriven, till exempel att personen får stödsamtal på företagshälsovården. Det kan såklart vara bra, säger han, men det löser oftast inte problemet.

– Det är vanligt att man fokuserar på att den här personen ska lära sig hantera stress, i stället för att titta på vad det egentligen var som orsakade stressen. Vi vet från forskningen att om någon blir utbränd på till exempel en vårdcentral så är det inte den enskilda personens fel, utan det här är en person som reagerar på en tuff miljö.

I stället, menar han, borde arbetsgivaren låta Företagshälsovården titta på hela arbetsgruppen och arbetsmiljön och se vilka åtgärder som behövs för att undvika att fler drabbas av samma problem. Han upplever att många chefer vill göra bra saker, men inte har möjlighet att vidta åtgärder eftersom orsakerna till sjukskrivningen ligger i saker som arbetsmiljö, bristande ekonomiska resurser, för lite personal och för högt tempo.

– Det är svårt för en första linjens chef att göra något åt det. Chefen skulle behöva skicka ärendet högre upp i organisationen, men då är frågan om man är beredd att lyssna där eller inte.

Det är också viktigt att låta processen ta sin tid och inte skynda på.

– Det har varit mycket fokus på att återgång i arbete ska ske så snabbt som möjligt, men då ökar också risken för återfall i sjukskrivning, säger Christian Ståhl. ●

23 september 2020, 08:00

Upp i sadeln igen. Så hittar du vägen tillbaka

En häst som har tungan hängande. Upp i sadeln igen En häst som har tungan hängande. Upp i sadeln igen

TEMA. Stöd från chefen och god kommunikation är avgörande för att komma tillbaka från en...

23 september 2020, 08:00

"Jag blev uttråkad av att ligga hemma"

Flygteknikern Andreas Kumpumäki sitter i ett flygplan, men benet rakt ut. Han skruvar på någonting. Flygteknikern Andreas Kumpumäki sitter i ett flygplan, men benet rakt ut. Han skruvar på någonting.

TEMA. Flygteknikern Andreas Kumpumäki skadade benet svårt i en mc-olycka. Efter sex månaders...

23 september 2020, 08:00

"Efter fyra timmar på jobbet behövde jag vila"

Närbild på barnmorskan Sofia Backelin. Hon är blond och har glasögon. Hon ler. Närbild på barnmorskan Sofia Backelin. Hon är blond och har glasögon. Hon ler.

TEMA. Livet snurrade på i ett hektiskt ekorrhjul – tills barnmorskan Sofia Backelin kraschade. De...

23 september 2020, 08:00

Efter corona

En kvinna vid en dator. Bredvud henne en smörgås där en tugga tagits, en kaffekopp. Hon sitter framför ett öppet fönster, man ser naturen utanför. En katt som ligger. En leksaksnalle. En lapp där det står "luncha ihop!". En par löparskor. En kvinna vid en dator. Bredvud henne en smörgås där en tugga tagits, en kaffekopp. Hon sitter framför ett öppet fönster, man ser naturen utanför. En katt som ligger. En leksaksnalle. En lapp där det står "luncha ihop!". En par löparskor.

SPANING. När smittspridningen minskar börjar vi återvända till kontoren. Men det arbetsliv som vi...

23 september 2020, 08:00

Ljudkänslig

Audionom Jennie Stubbe har en patient i sitt behandlingsrum, hon håller händerna på ett par hörlurar som sitter på en kvinna. Audionom Jennie Stubbe har en patient i sitt behandlingsrum, hon håller händerna på ett par hörlurar som sitter på en kvinna.

MÖTET. Teknik, medicin och en stor dos psykologi. Audionomen Jennie Stubbe har många redskap i si...