Kärnan i ditt yrkesliv

2023-03-17

Ordförandeordet: Ordet hungersten väcker min klimatångest

KLIMATFÖRÄNDRINGARNA ÄR globala och nära inpå oss. Ändå finns det makthavare som förnekar det som sker. I somras uppmanade drygt 1 900 svenska forskare svenska politiker att använda den vetenskapliga expertisen och agera skyndsamt. Läget är akut med fortsatt ökande utsläpp.

Varför lyssnar politiken på vetenskapen med bara ett halvt öra? Vi som är högutbildade och som jobbar i kunskapsintensiva verk- samheter måste försvara vetenskapens metod. Killgissningar kan inte vara det som styr en global ödesfråga! Vi akademiker måste stå upp för att viktiga samhällsbeslut måste bygga på forskning och evidens.

Vi står inte inför något nytt. Klimatångest var ett nyord 2007. Redan 1977 förutsåg oljebolaget Exxon tem- peraturökningarna men valde att vara tysta med sin kunskap. Nivån av växthusgaser är högre än de senaste 800 000 åren. Medeltemperaturen det senaste årtiondet har inte varit så hög på cirka 125 000 år. Människan har orsakat klimatkrisen — och är den enda art på jorden som kan vända utvecklingen. Men då måste vi också agera så starkt och beslutsamt som vi gör i andra akuta kriser.

Hungersten var ett nyord 2022. Hungerstenar ligger vanligtvis djupt under vattenytan men blir synliga vid extrem torka. Inristningar i stenarna varnar för torka och hungersnöd. I somras blottlade torkan en stor hungersten i floden Elbe. Det inristade budskapet lyder översatt: ”Om du kan se mig, gråt då”. 

17 mars 2023, 15:38

Ordförandeordet: Ordet hungersten väcker min klimatångest

KLIMATFÖRÄNDRINGARNA ÄR globala och nära inpå oss. Ändå finns det makthavare som förnekar...

17 mars 2023, 15:25

Tema: Underbemanning - Negativ spiral

Vem ska göra jobbet när alla slutar? Behovet av arbetskraft ökar stort samtidigt som andelen i...

17 mars 2023, 15:07

Spaning: Framtiden är tillitsfull

Det våras för ett tillitsfullt ledarskap. Trots att tidsbrist och kontrollfunktioner kan vara ett...

17 mars 2023, 15:03

Mötet: Vår man i Kongo

Som ambassadör behöver Henric Råsbrant balansera många olika egenskaper. Bakgrunden inom musik oc...

16 mars 2023, 21:57

Avtalsrörelse: Svåra val inför årets avtalsrörelse

Allt blir dyrare. Ändå vill facket att din lön höjs med försiktighet. För i vissa lägen kan det...