Kärnan i ditt yrkesliv

2022-09-15

Vilken personlighet har du på jobbet?

Illustration med en giraff, skorpion, biljardkula, en ballong med texten work in progress, ett ansikte skymtar med en massa händer runtomkring

Alla gillar sympatiska och öppna kollegor. Men är det verkligen de personlighetsdragen som är mest värdefulla i en jobbsituation?

Är du blå, grön eller röd? Är du en typisk ”giraff”, eller kanske snarare ”äventyraren”? Nej, du är inte något av det där, även om ett eller annat mycket populärt personlighetstest kanske fått dig att tro det. Den här sortens kategoriska ”typmodeller” saknar vetenskapligt stöd, konstaterar Sofia Sjöberg, författare och fil.dr i psykologi.
– De är kommersiellt gångbara, och de fastnar som klister. Men det går inte att sortera människor på det sättet. Ska man hårdra det kan man likna det vid astrologi.

Finns det då inget sådant som personlighet? Jodå, men Sofia Sjöberg talar hellre om ”personlighetsdrag”. I boken Personlighet i arbete, som hon har skrivit tillsammans med Anders Sjöberg och Sara Henrysson Eidvall, presenterar hon den evidensbaserade ”femfaktormodellen”, med sina fem övergripande faktorer, eller drag: målmedvetenhet, sympatiskhet, känslomässig instabilitet, öppenhet och extraversion.
– Det låter kanske enkelt, men de här faktorerna samverkar på olika sätt och är bara en av många nivåer i en extremt omfattande hierarki. Dynamiken är närmast oändlig, berättar Sofia Sjöberg.
Till skillnad mot typmodellerna kan man inte säga att en individ ”är” ett av dessa drag – vi har dem alla, fast i olika grad. De är biologiskt förankrade och stabila över tid.
– Det här har folk ofta svårt att förstå. De säger: ”Jag är ju helt olika när jag är på jobbet och när jag är hemma.” Visst, men då handlar det om beteenden. Sådana kan skifta, och du kan förändra dem om du vill, även om det är svårt och kanske kan kräva en terapiform. Men personligheten är inte samma sak som beteendena – utan det som styr dessa.
Att tala om personligheter som biologiskt förankrade är kontroversiellt. En sådan diskurs upplevs lätt som orättvis, eller deterministisk, säger Sofia Sjöberg. Forskningen är dock tydlig på den här punkten. Och som om det inte var nog är det också uppenbart att några av dessa personlighetsdrag är mer värdefulla än andra i en jobbsituation. Inte alltid de man tror, dock.
– Människor gissar ofta att öppenhet är viktigast av allt. Långt ned listar de målmedvetenheten. Den kan ju inte vara så avgörande, tycker de, för den är tråkig och okreativ. Men det är helt fel. Vänder man upp och ned på den där föreställningen så blir det rätt.

Nej, ”öppenheten” är sällan avgörande för prestation. Visst, den kan generera ett rikt känsloliv, och den rymmer nyfikenhet. Men inget säger att känslorna och nyfikenhet kommer att riktas i en för arbetet konstruktiv riktning.
Inte heller ”extraversionen”, det vill säga graden av utåtriktning, behöver vara positiv. Det säger psykologen Sara Henrysson Eidvall, en annan av bokens författare.
– Vi tänker lätt att den som pratar mycket är intelligent, men det finns inget sådant samband.
Den tråkiga målmedvetenheten däremot, en faktor i vilken samvetsgrannhet ingår, utgör det överlägset viktigaste personlighetsdraget, eftertraktat i nästan alla sammanhang.
– Har du hög grad av målmedvetenhet är du plikttrogen och gnetar på. Om du ska lämna ett arbete på torsdag klockan tre så gör du det. Och, vilket är viktigast av allt: du jobbar på även de dagar då motivationen och engagemanget inte är på topp.
Sara Henrysson Eidvall, som arbetat som konsult inom arbets- och organisationspsykologi i mer än 25 år, ser ett ökande intresse för personlighet på svenska arbetsplatser, inte minst i rekryteringsprocessen. Många tester är dock undermåliga, menar hon.

Ett annat problem är att chefer inte alltid vet hur de ska hantera resultaten. Ofta gör de en sammanvägning utifrån magkänsla och låter den sedan ligga till grund för en intervju. I en sådan process begås flera misstag, enligt Sara Henrysson Eidvall.
– Vi vet från forskning att testernas prognosförmåga sjunker om man börjar tolka resultaten. Låt testet stå för sig självt. Det finns formler för hur de här olika faktorerna och facetterna ska vägas samman. Målmedvetenhet ska till exempel nästan alltid väga tyngre än sympatiskhet, även om en intervjusituation premierar den senare.
I magkänslans riktning lurar också en annan stor fara, menar hon: diskriminering.
– Om det kommer en person från ett annat land och med ett annorlunda namn så tenderar vi, på grund av fördomar, att bortse från fakta och hellre gå på något slags intuitiv bedömning om personens kapacitet.

Så hur stor inverkan har egentligen personligheten på våra möjligheter att göra ett bra jobb? Mycket stor, enligt Sofia Sjöberg. Men vi ska inte stirra oss blinda på den, säger hon. Det finns också yttre faktorer som påverkar oss. Och så finns det en egenskap som är dubbelt så avgörande för arbetsprestationen som det viktigaste personlighetsdraget: generell intelligens.
Det skulle behövas en bok om detta också, tycker Sofia Sjöberg. Fast den lär inte skrivas av henne, eftersom det ämnet är om möjligt ännu mer provocerande än biologiskt förankrade personligheter.
– Ingen skulle köpa den! ●

15 september 2022, 11:16

"Ingen på jobbet vet - än ..."

TEMA KÄRLEK PÅ JOBBET. Vladimir Savecs, 33, hälsovetare och Maria Borets, 31, psykolog.

15 september 2022, 11:13

"Glada att vi inte jobbar ihop idag"

Rebecka Roslund och Max Lind med sina två barn i ett bröllopsfoto Rebecka Roslund och Max Lind med sina två barn i ett bröllopsfoto

TEMA KÄRLEK PÅ JOBBET. Rebecca Roslund, 34, barnmorska och Max Lind, 36, kirurg

15 september 2022, 11:10

Jobbflirten kan beröra många

En massa hjärtan på röd bakgrund En massa hjärtan på röd bakgrund

TEMA KÄRLEK PÅ JOBBET. Jobbigt, krångligt eller alldeles, alldeles… underbart? Så hanterar du en...

15 september 2022, 11:09

"Chefen sa att vi hånglade för mycket"

Per och Sara Palo Fredriksson med sin son sitter på golvet och leker med lego Per och Sara Palo Fredriksson med sin son sitter på golvet och leker med lego

TEMA KÄRLEK PÅ JOBBET. Logopederna Sara och Per Palo Fredriksson har jobbat ihop lika länge som d...

15 september 2022, 11:00

Vilken personlighet har du på jobbet?

Illustration med en giraff, skorpion, biljardkula, en ballong med texten work in progress, ett ansikte skymtar med en massa händer runtomkring Illustration med en giraff, skorpion, biljardkula, en ballong med texten work in progress, ett ansikte skymtar med en massa händer runtomkring

Alla gillar sympatiska och öppna kollegor. Men är det verkligen de personlighetsdragen som är mes...