Kärnan i ditt yrkesliv

2021-12-08

Ordförandeordet: Vi måste hålla på ­ jobbet, inte bara hålla ut!

MagnusNordström förbundsordförande i SRAT

Just nu funderar jag på hur vi bäst ska stödja varandra i SRAT för att ­skapa ­ge­men­sam trygghet och samtidigt främja den kunskap och det ­engagemang som finns i varje yrkes- och professionsutövare.

Många arbetsgivare kräver alltmer kunskap och kompetens av sina medarbetare. Samtidigt effektiviserar de verksamheten så att medarbetarna inte kan nyttja sin kunskap och i värsta fall blir sjukskrivna. Ansvaret vilar tungt på arbetsgivaren men inte sällan blir det upp till individen att både ta hand om sig själv och visa på systematiska arbetsmiljöproblem.

Det är mycket oroväckande att sjukskrivningarna ökar snabbast bland akademiker – speciellt för kvinnor inom vård, skola och omsorg. SRAT står bakom Sacos krav på mer förebyggande arbete, bättre förutsättningar för att förbättra arbetsmiljön, tidigare rehabilitering och flexiblare regler för bedömning av arbetsförmåga. Det är moralisk, ekonomisk och social galenskap att förspilla människors kunskap, glädje, arbetsförmåga och liv genom illa genomförda besparingar och effektivisering!

Vi i SRAT behöver tillsammans med våra kollegor i Saco kämpa för förebyggande arbetsmiljöarbete och balans mellan krav och resurser – något Saco poängterat i Välfärdskommissionen. Sacos röst kommer att bli ännu starkare i och med Lärarförbundets inträde i federationen. Som stolt ordförande för SRAT är jag dock övertygad om att vi – medlemmar, förtroendevalda och skyddsombud – är bäst lämpade att påkalla brister, se tidiga signaler på utmattning och att stödja varandra i arbetet. Bara vi ges rätt förutsättningar, verktyg och möjlighet att använda vår kunskap.

»­Inte sällan blir det upp till ­individen
att visa på ­systematiska arbetsmiljö­problem.«

15 september 2022, 11:16

"Ingen på jobbet vet - än ..."

TEMA KÄRLEK PÅ JOBBET. Vladimir Savecs, 33, hälsovetare och Maria Borets, 31, psykolog.

15 september 2022, 11:13

"Glada att vi inte jobbar ihop idag"

Rebecka Roslund och Max Lind med sina två barn i ett bröllopsfoto Rebecka Roslund och Max Lind med sina två barn i ett bröllopsfoto

TEMA KÄRLEK PÅ JOBBET. Rebecca Roslund, 34, barnmorska och Max Lind, 36, kirurg

15 september 2022, 11:10

Jobbflirten kan beröra många

En massa hjärtan på röd bakgrund En massa hjärtan på röd bakgrund

TEMA KÄRLEK PÅ JOBBET. Jobbigt, krångligt eller alldeles, alldeles… underbart? Så hanterar du en...

15 september 2022, 11:09

"Chefen sa att vi hånglade för mycket"

Per och Sara Palo Fredriksson med sin son sitter på golvet och leker med lego Per och Sara Palo Fredriksson med sin son sitter på golvet och leker med lego

TEMA KÄRLEK PÅ JOBBET. Logopederna Sara och Per Palo Fredriksson har jobbat ihop lika länge som d...

15 september 2022, 11:00

Vilken personlighet har du på jobbet?

Illustration med en giraff, skorpion, biljardkula, en ballong med texten work in progress, ett ansikte skymtar med en massa händer runtomkring Illustration med en giraff, skorpion, biljardkula, en ballong med texten work in progress, ett ansikte skymtar med en massa händer runtomkring

Alla gillar sympatiska och öppna kollegor. Men är det verkligen de personlighetsdragen som är mes...