Kärnan i ditt yrkesliv

Essens-1-2021 2021-02-17

Granskning: Smittad på jobbet – svårt få ersättning

Stapeldiagram på antal coronarelaterade anmälningar per vecka

Tusentals svenskar har under 2020 smittats av coronaviruset på jobbet. Men bara en bråkdel har rätt till ersättning.

I hemmet och på jobbet. Där är risken störst att smittas av coronaviruset, enligt Folkhälsomyndigheten.

Under vintern har smittorisken på arbetsplatserna synts tydligt även i Arbetsmiljöverkets statistik. Och det är inte bara, som i början av pandemin, anställda inom vården som smittas av patienter eller brukare.

– Under hösten och vintern har vi fått in anmälningar från fler branscher, och nu har det mer handlat om smitta kollegor emellan, förklarar Ulrika Scholander på Arbetsmiljöverket. 

När en person blir exponerad för coronaviruset på sin arbetsplats ska arbetsgivaren anmäla händelsen som ett tillbud till Arbetsmiljöverket. Dels för att myndigheten ska kunna föra statistik, dels för att se om det finns brister i arbetsmiljön som Arbetsmiljöverket behöver göra något åt.

– Man ska anmäla situationer på en arbetsplats där man vet att en exponering har skett.  Om du till exempel har ett fysiskt möte med dina kollegor på dagen och sedan visar det sig på kvällen att du testat positivt för covid-19 så har dina kollegor exponerats. Det innebär att arbetet inte var anpassat för att undvika smitta, och då ska arbetsgivaren anmäla, säger Ulrika Scholander.

Enligt arbetsmiljölagen ska alla arbetsgivare göra vad de kan för att undvika ohälsa på jobbet. Det gäller även coronasmitta. Men vad gör man då om man som anställd inte tycker att ens arbetsplats har vidtagit alla möjliga åtgärder för att minska smittspridningen?

– Lyft den oro som finns med din chef! Det är ju en ohälsofaktor att man känner sig orolig för att gå till jobbet. Och det ska arbetsgivaren hantera och ta på allvar, säger Henrik Sjösten, förhandlare på SRAT.

»Nu har det mer handlat

om smitta kollegor emellan.«

 

De åtgärder som arbetsgivaren kan och bör vidta skiljer sig förstås stort åt i olika branscher och olika yrken. Inom vården finns numera tydliga regler och rutiner för ­användning av skyddsutrustning. Och många kontorsarbetare arbetar hemma under pandemin. Men hur ska man som anställd hantera en arbetsgivare som inte tillåter hemmajobb?

– Be din arbetsgivare motivera varför du inte får jobba hemma på ett tydligt sätt. Då är det också lättare för oss att komma med råd kring hur du ska bemöta det, säger Henrik Sjösten.

För en del av dem som smittas med coronaviruset blir vägen tillbaka till vardagen lång. Men det är inte säkert att de har rätt till kompensation för nedsatt arbetsförmåga, även om de smittats på jobbet. 

För den som blir långvarigt sjuk på grund av jobbet finns möjlighet att söka ersättning. Både från Försäkringskassan och från de försäkringar som finns genom kollektivavtalet. Men bara om den diagnos man fått finns med på listan över arbetssjukdomar.

I våras fördes ­covid-19 upp på den listan. Men med en begränsning. Det räknas bara om man smittats efter arbete ”vid behandling, vård eller omhändertagande av smittförande person eller vid omhänderhavande eller hantering av smittförande djur eller material.”

– Det finns en rad olika situationer där detta kan gälla. Vi gör en individuell bedömning i varje enskilt fall för att säkerställa att det är sannolikt att en person har smittats på det här sättet, säger Daniel Hansson, områdeschef för arbetsskada på Försäkringskassan.

Många som blivit smittade på arbetet omfattas inte av förordningen. Men en optiker, flygtekniker eller trafikledare löper ändå risk att smittas på jobbet.

Och det är ett problem, säger Henrik ­Sjösten på SRAT.

–Lagstiftningen gällande arbetsskada är inte anpassad för en pandemi. ●

17 februari 2021, 14:29

Granskning: Smittad på jobbet – svårt få ersättning

Stapeldiagram på antal coronarelaterade anmälningar per vecka Stapeldiagram på antal coronarelaterade anmälningar per vecka

Tusentals svenskar har under 2020 smittats av coronaviruset på jobbet. Men bara en bråkdel har rä...

17 februari 2021, 14:23

Spaning: Är chefen på glid?

Illustration på en man i hög hatt som nästan faller, en kaffekopp ramlar välter, papper flyger omkring, en man tar sin hand i pannan, några människor står och tittar på Illustration på en man i hög hatt som nästan faller, en kaffekopp ramlar välter, papper flyger omkring, en man tar sin hand i pannan, några människor står och tittar på

Marknaden för nya ­ledarskapsutbildningar tycks omättlig. Har vi fått sämre chefer, eller är det...

17 februari 2021, 14:16

Tema förälder: "Det gick inte att få upp lönen"

Med föräldraskapet kom både lönetapp och vab-press. Situationen fick Kristina Jonsson att byta...

17 februari 2021, 14:15

Tema förälder: Hennes chef gjorde alla rätt

Josephine Berge står utomhus med sitt lilla barn i famnen Josephine Berge står utomhus med sitt lilla barn i famnen

Josephine Berges oro visade sig obefogad– hon fick både ökad flexibilitet och en ny tjänst under...

17 februari 2021, 14:12

Mötet: Håkan Melinder värnar veteraner

Håkan Melinder sitetr i samtal vid ett skrivbord med två militärer Håkan Melinder sitetr i samtal vid ett skrivbord med två militärer

Stress, skador, relationsproblem. Håkan Melinder stöttar svenska soldater som varit på...